Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Partnerstwo na rzecz zrównoważonej produkcji certyfikowanego oleju kokosowego

17.07.2017

Firmy BASF, Cargill, P&G i GIZ podjęły współpracę, która ma na celu ustanowienie zrównoważonego, certyfikowanego i przejrzystego łańcucha dostaw oleju kokosowego na Filipinach i w Indonezji.

Regiony objęte programem to Południowe Mindanao i Południowe Leyte na Filipinach oraz Amurang w prowincji Celebes Północny w Indonezji. Filipiny i Indonezja to dwaj najwięksi na świecie producenci orzechów kokosowych oraz eksporterzy produktów na bazie orzechów kokosowych. Większość rolników zajmujących się uprawą orzechów kokosowych to drobni właściciele i dzierżawcy, uprawiający mniej niż cztery hektary ziemi, którzy rzadko kiedy zorganizowani są w funkcjonujące grupy producenckie czy spółdzielnie. Powoduje to szereg wyzwań: niewielkie lub żadne korzyści skali prowadzonej działalności, brak finansowania i szkoleń, a także sztywny łańcuch dostaw, który zwiększa zależność rolników od pośredników i utrwala nieefektywne i niezrównoważone praktyki rolne.

Zmienić mają to specjalne szkolenia z zakresu dobrych praktyk rolniczych, uprawy mieszane, doskonalenie umiejętności zarządzania gospodarstwem, a także wzmocnienie grup producenckich. Z programu skorzysta około 3 tys. drobnych rolników na Filipinach oraz 300 w Indonezji.

Firma Cargill posiada zakłady skupu kopry oraz zakłady kruszące, Będzie prowadzić szkolenia dla drobnych rolników i ustanowi struktury certyfikacji. Surowy i rafinowany olej, produkowany przez Cargill, będzie następnie przetwarzany przez BASF i P&G na składniki środków czystości i produktów higieny osobistej oraz produkty dla rynków żywności i zdrowia.

Projekt opiera się na poprzednim partnerstwie na rzecz rozwoju - „Nucleus of Change" – wdrożonym na Filipinach m.in. przez Cargill i BASF. W czasie trwania tego partnerstwa przeszkolono ponad 1000 drobnych rolników, a 300 rolników zostało pierwszymi na świecie producentami orzechów kokosowych z certyfikatem Rainforest Alliance.

Wyświetlono: 691

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej