Wiadomości

Oświadczenie Anwilu dotyczące produkowanej soli wypadowej

06.03.2012

Przedstawiamy oświadczenie przedstawicieli Anwilu dotyczące produkowanej przez Anwil soli wypadowej.

W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami dotyczącymi produkowanej przez Anwil soli wypadowej oświadczamy, co następuje:
• Wszyscy nasi klienci byli informowani, poprzez zapis w umowach handlowych, iż sól nie posiada atestu spożywczego i nie można jej stosować do celów spożywczych. Sprzedawana przez nas sól wypadowa przeznaczona jest wyłącznie do celów przemysłowych oraz do zimowego utrzymania dróg.
• Zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami, sól podlega badaniom jakościowym, w tym okresowym badaniom na zawartość wybranych metali, także ciężkich. Chcemy podkreślić, że dotychczasowe wyniki naszych badań nie wykazały obecności metali ciężkich w ilościach, które można uznać za niebezpieczne dla zdrowia.
• Podawane przez niektóre media informacje o obecności substancji szkodliwych czy wręcz kancerogennych w naszej soli nie są poparte wiarygodnymi i certyfikowanymi badaniami. Jednoczesne porównywanie wyników tych analiz do norm obowiązujących dla soli spożywczej jest działaniem co najmniej nierzetelnym, wprowadzającym w błąd odbiorców informacji. Według naszej wiedzy skład soli wypadowej nie niesie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.
• W krajowym ustawodawstwie normalizacyjnym nie istnieje Polska Norma dla soli wypadowej, ale w trosce o standaryzację produktu Anwil wypracował normę zakładową, według której skład wytwarzanej soli wypadowej musi odpowiadać wyznaczonym parametrom jakościowym, zadeklarowanym również w umowach handlowych z nabywcami. Norma zakładowa dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.anwil.pl
• Podkreślamy, że firma Anwil nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne stosowanie soli wypadowej niezgodnie z jej przeznaczeniem przez inne podmioty.

Wyświetlono: 1095

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej