Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Orlen aktualizuje strategię na lata 2019 - 2022

21.12.2018
Orlen aktualizuje strategię na lata 2019 - 2022

PKN Orlen aktualizuje strategię rozwoju na lata 2019 - 2022. Wciąż jednak nie uwzględnia ona procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos. Dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i nabyciu pakietu kontrolnego akcji Lotosu powstanie zupełnie nowa strategia Grupy Orlen.

Już teraz jednak w przyjętym dokumencie zapisano rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej, dalszą integrację aktywów rafineryjnych, zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną, rozwój sprzedaży detalicznej, zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia, nacisk na silne zaplecze B+R i wdrażanie innowacji wspierających wszystkie obszary działalności przy solidnych fundamentach finansowych.

Strategiczne kierunki rozwoju uwzględniają globalne megatrendy w perspektywie długoterminowej, takie jak wzrost znaczenia regulacji środowiskowych, digitalizację produkcji, wzrost znaczenia paliw alternatywnych, czy zmiany zachowań konsumenckich.

-  PKN Orlen przekroczył założony na lata 2017-2018 cel EBITDA LIFO o 400 mln zł średniorocznie, co oznacza wypracowanie wyniku w wysokości 9,2 mld zł średniorocznie. Doskonałe wyniki umożliwiły konsekwentną realizację polityki dywidendowej, zarówno w 2017 r., jak i 2018 r. akcjonariuszom wypłacona została dywidenda w wysokości 3 zł na akcję. Utrzymano zakładany bezpieczny poziom wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziom dźwigni finansowej, która wyniosła średnio 7,1% w latach 2017-2018, czyli znacznie poniżej założonego w Strategii maksymalnego poziomu 30%. Jak pokazują wyniki finansowe, PKN Orlen jest dziś w najlepszej sytuacji w swojej historii, co powinno cieszyć naszych akcjonariuszy. Udało nam się przy tym rozpocząć realizację wielu projektów, takich jak program rozwoju petrochemii, czy przejęcie Grupy Lotos, które będą budowały siłę i potencjał koncernu w długiej perspektywie. Zdajemy sobie sprawę, że przed całym sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w zaktualizowanej strategii bierzemy pod uwagę długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych. Silnie stawiamy nie tylko na rozwój naszych obecnych aktywów, ale również na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nasze decyzje biznesowe mają jeden cel: budowanie wartości i jak najsilniejszej pozycji Orlenu w kraju i zagranicą – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W nową perspektywę strategiczną PKN Orlen wszedł jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Dysponuje ona własnymi zasobami węglowodorów (2P) na poziomie 153 mln boe, posiada także zintegrowane aktywa rafineryjno-petrochemiczne przerabiające rocznie ponad 33 mln ton ropy. PKN Orlen jest producentem energii elektrycznej, w znacznej części wytwarzanej z niskoemisyjnego gazu ziemnego, a także właścicielem największej w regionie, nowoczesnej sieci stacji paliw liczącej blisko 2 800 obiektów i odnotowującej ponad 1,6 mln transakcji dziennie. Jest też na etapie przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyfikacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji paliw alternatywnych. Ponadto zrealizowano transakcję wykupu 100% akcji Unipetrolu w Czechach i zoptymalizowano logistykę na Litwie. 

W latach 2019-2020 w petrochemicznym segmencie Downstream PKN Orlen będzie kontynuował dywersyfikację kierunków dostaw ropy, wzmacniał pozycję rynkową oraz poprawiał efektywność operacyjną. Zakładany jest dalszy rozwój oraz wydłużanie łańcucha wartości: w petrochemii poprzez inwestycje w rozbudowę kompleksu pochodnych aromatów, olefin i fenolu oraz instalację nawozów w ANWIL-u; w rafinerii dzięki inwestycjom w Visbreaking (pogłębienie przerobu ropy) i HVO (uwodorniony olej roślinny). Planowane jest także znaczne poszerzenie kompetencji w obszarze badań i rozwoju, m.in. w związku z realizowanym programem rozwoju petrochemii.

Tagi


PKN Orlen
Wyświetlono: 810

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej