Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Optyczne obrazowanie gazów dla przemysłu chemicznego

18.12.2018
Optyczne obrazowanie gazów dla przemysłu chemicznego

Kamery do optycznego obrazowania gazów stanowią sprawdzony sposób wczesnego wykrywania niebezpiecznych i kosztownych wycieków gazów. Technologia optycznego obrazowania gazów jest z  powodzeniem stosowana w chemicznym i petrochemicznym w celu zapobiegania kosztownym przestojom w produkcji.

Firma Flir, będąca rynkowym liderem w zakresie dostarczania rozwiązań opartych na termowizji, opowiedziała o przykładach swojej współpracy z przemysłem chemicznym i petrochemicznym, która to polegała na dostarczaniu narzędzi i rozwiązań służących do optycznego obrazowania gazów w tych branżach.

Dla firm zaangażowanych w tę współpracę to istotne zagadnienie, gdyż człowiek nie jest w stanie zobaczyć gołym okiem związków chemicznych i gazów, które są używane przed, w takcie, jak i po procesie technologicznym. Tymczasem dostarczane przez Flir kamery do wykrywania gazów to kamery na podczerwień umożliwiające wizualizację gazu z wykorzystaniem fizycznych właściwości lotnych emisji gazów. Kamery generują pełny obraz skanowanego obszaru, na którym wycieki są przedstawiane w wizjerze lub na wyświetlaczu LCD jako dym, pozwalając w ten sposób użytkownikowi dostrzeżenie lotnych emisji gazów.

- Przemysł petrochemiczny wytwarza węglowodory i inne substancje z otrzymywanych od rafinerii ropy naftowej podstawowych surowców poprzez przerób albo dalsze oddzielanie składników w procesach nierealizowanych zwykle w rafineriach. Większość chemikaliów używanych lub wytwarzanych w tych branżach można łatwo wykryć za pomocą kamery do wykrywania gazu działającej w  średnim paśmie długości fal. Przemysł chemiczny wytwarza z surowców substancje nieorganiczne lub niebędące węglowodorami. Używa przy tym połączenia procesów wsadowych i ciągłych, w których uzyskuje się produkty o bardzo wysokiej czystości. Kamera średniofalowa do wykrywania gazu skutecznie reaguje na wiele substancji chemicznych występujących w tym sektorze – tłumaczą przedstawiciele firmy Flir.

W ich ocenie, kluczowe czynniki decydujące o sukcesie kamer do optycznego obrazowania gazów w przemyśle petrochemicznym i chemicznym to bezpieczeństwo, skuteczność i opłacalność.

Kamera do wykrywania gazu jest szybkim, bezstykowym przyrządem pomiarowym, którego można używać w trudno dostępnych miejscach. Potrafi wykryć drobne wycieki z odległości kilku metrów, a większe wycieki nawet z kilkuset metrów. Dzięki temu operatorzy nie muszą zbliżać się do źródła wycieku, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Jednocześnie przedstawiciele Flir argumentują, że korzystanie z detektorów lub sond może być bardzo czasochłonne – traci się bowiem czas na sprawdzanie szczelności instalacji. Użycie kamery do wykrywania gazu daje natomiast pełny obraz i umożliwia natychmiastowe wykluczenie obszarów, które nie wymagają podjęcia żadnych działań. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i zasobów ludzkich. Dysponując kamerą do wykrywania gazu, można dokonywać pomiarów zdalnie i szybko oraz, co najważniejsze, rozpoznawać problemy na wczesnym etapie.

Optyczne obrazowanie gazów umożliwia również zachowanie zgodności z nowymi przepisami dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Optyczne obrazowanie gazów stanowi jedną z trzech najlepszych dostępnych technik (BAT) monitorowania rozproszonych emisji lotnych związków organicznych.

Kamery do optycznego obrazowania gazów pomagają zlokalizować wycieki z rur, kołnierzy i połączeń w instalacjach petrochemicznych. Umożliwiają szybkie skanowanie większych obszarów i identyfikację wycieków oraz nadają się do monitorowania instalacji trudno dostępnych dla stykowych przyrządów pomiarowych. W ciągu jednej zmiany można przeskanować dosłownie tysiące elementów bez potrzeby przerywania procesu. Użycie kamery ogranicza przestoje związane z naprawami i pozwala na weryfikację procesu.

W przemyśle petrochemicznym idealnie omawiane kamery sprawdzają się w procesach związanych z krakingiem. Chodzi o proces przerobu stosowany w rafineriach, polegający na przetwarzaniu wchodzących w skład ropy naftowej frakcji węglowodorów o wysokich temperaturach wrzenia i dużej masie cząsteczkowej na bardziej wartościowe gazy olefinowe oraz inne produkty. W procesie krakingu wytwarzane są łatwopalne i niebezpieczne gazy. Jako bezstykowe przyrządy pomiarowe, kamery do optycznego obrazowania gazów są idealne do monitorowania procesów w instalacjach, takich jak piece do krakingu parowego lub reformingu, szczególnie elementów, do których trudno uzyskać dostęp przy użyciu stykowych narzędzi pomiarowych.

Wyświetlono: 878

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej