Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Oprogramowanie do analizy odwróconej osmozy

26.03.2020

Koncern Lanxess opracował nowe oprogramowanie normalizacyjne do analizy odwróconej osmozy. Automatycznie importuje ono dane systemowe z szablonów w standardowych systemach sterowania procesami i szybko normalizuje nawet duże ilości danych. Oprócz danych systemowych można również wprowadzać i wyświetlać obok siebie pomiary laboratoryjne.

- Zgodnie z naszą wiedzą żadne inne oprogramowanie normalizacyjne nie oferuje takiego poziomu elastyczności. Programy takie jak te są często oparte na Excelu i dlatego nie pozwalają na wygodną obsługę i analizę dużych ilości danych. Oprogramowanie PerforMem oferuje również o wiele bardziej szczegółowe graficzne przedstawienie danych procesowych i znormalizowanych wartości. Wartości te mogą być następnie konwertowane do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub analizy w razie potrzeby – podkreśla Jens Lipnizki, kierownik działu Technical Marketing Membranes w jednostce Liquid Purification Technologies Lanxess.

Jak tłumaczy, każdy przypadek pogorszenia procesów membranowych z powodu spadku retencji lub obniżenia wydajności może być spowodowany zmianami w jakości lub temperaturze wody bądź odkładaniem się osadu w systemie odwróconej osmozy. Aby umożliwić łatwiejsze zlokalizowanie czynników zakłócających, operatorzy instalacji powinni stale dokumentować szereg podstawowych parametrów, takich jak temperatura, przepływ, ciśnienie, wydajność i przewodność. Pomocny może być również pomiar spadku ciśnienia, najlepiej pomiędzy poszczególnymi etapami koncentratu.

Dane te powinny być znormalizowane – innymi słowy odniesione do standardowych warunków. Pozwala to operatorom na sprawdzenie, czy obniżenie parametrów można przypisać systemowi odwróconej osmozy, czy zmianie parametrów wsadu.

- Digitalizacja danych zakładu jest jednym z centralnych zadań i wyzwań w dzisiejszym sektorze gospodarki wodnej. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów, ale także średnich i małych. Gromadzenie danych w chmurze w połączeniu ze zdalną konserwacją ma sens ekonomiczny, niezależnie od wielkości instalacji. Dane te mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów – pod warunkiem że można je również analizować. – Jest to często słaby punkt, ponieważ w praktyce – czyli podczas pracy oczyszczalni – bardzo szybko rejestruje się ogromne ilości danych, ale rzadko są one poddawane jakiejkolwiek analizie – mówi Jens Lipnizki.

Nowe oprogramowanie PerforMem oblicza aktualne dane zakładowe i laboratoryjne w porównaniu do punktu odniesienia. Dzięki temu można łatwo ustalić, czy parametry uległy obniżeniu z powodu zmienionego składu wsadu lub zanieczyszczeń. Jeśli problemem są zanieczyszczenia, takie jak osady soli, można szybko wdrożyć środki zaradcze, aby zakład mógł pracować jak najdłużej w optymalnych warunkach.

Wyświetlono: 2275

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej