Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Opakowania zwrotne usprawniają przepływ towarów

27.12.2018
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek opakowań zwrotnych zdominowany jest przez Europę i przemysł motoryzacyjny.

Opakowania zwrotne to m.in. palety, skrzynie, pośrednie pojemniki masowe, beczki, kontenery czy butelki. Obecnie globalny rynek opakowań zwrotnych wart jest 37,9 mld dolarów i do 2023 r.  ma wzrosnąć do 51,2 mld dolarów przy dynamice 6,2% rocznie.

Za ten wzrost odpowiadać ma konsumpcja z takich segmentów, jak produkcja żywności i napojów, dóbr konsumpcyjnych i elementów do przemysłu motoryzacyjnego. Prognozuje się, że pod względem wielkości, to segment dla pośrednich kontenerów masowych (ang. Intermediate Bulk Containers, IBC) będzie rósł przy najwyższej wartości wskaźnika CAGR. Można to przypisać ekspansji handlu towarami w gospodarkach wschodzących, takich jak Indie i Brazylia. Jedną z głównych zalet IBC jest ich wysoka wytrzymałość, trwałość i długa żywotność, która może wynosić nawet ponad 20 lat.

IBC, będące w kształcie sześciennym (kostki), są coraz częściej i chętniej stosowane ponieważ oferują optymalne wykorzystanie przestrzeni, umożliwiając w ten sposób transport dużej liczby materiałów w tej samej przestrzeni załadunkowej. Ponadto IBC mogą być układane w stosy, co umożliwia pakowanie towarów w ilościach hurtowych.

Globalny przemysł motoryzacyjny wyróżnia się obecnością złożonych łańcuchów i sieci dostaw, które wymagają integracji kilku procesów. Ma to na celu umożliwienie przepływu opakowań zwrotnych towarzyszącym procesom wychodzącym i przychodzącym. Obecnie producenci oryginalnego sprzętu (OEM) używają opakowań zwrotnych, aby zwiększyć efektywność swoich działań, równocześnie skracając czas potrzebny na dostarczenie produktów do producentów lub dostawców. Zapotrzebowanie na opakowania zwrotne stale wzrasta w przemyśle motoryzacyjnym ze względu na presję związaną z redukcją kosztów, która jest wywierana na producentów OEM w celu podniesienia konkurencyjności na rynku.

To Europa, jako region, kształtuje rynek opakowań zwrotnych, zarówno pod względem wartości, jak i wielkości. Rynek opakowań zwrotnych na naszym kontynencie jest również wspierany przez wzrost zapotrzebowania na opakowania dla produktów spożywczych i napojów. Zwiększona świadomość społeczeństwa europejskiego w zakresie redukcji odpadów poopakowaniowych stanowi kolejny czynnik napędzający rynek opakowań zwrotnych.

Wyświetlono: 4376

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej