Artykuły - Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw wyborem korzystniejszym niż dostępne alternatywy

26.03.2020
Autor: Oktawian Milewski
Opakowania z tworzyw wyborem korzystniejszym niż dostępne alternatywy

Agencja c7-consult zbadała ocenę cyklu życia opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań z innych materiałów. Wyniki są korzystne dla tworzyw, a niekorzystne dla szkła.

Czy postrzeganie opakowań oraz uwarunkowania legislacyjne są zgodne z faktami?

Ocena Cyklu Życia (Life Cycle Assesment) jest techniką, która służy do badania aspektów środowiskowych i potencjalnego wpływu wyrobu na środowisko w całym okresie życia, począwszy od pozyskania surowca koniecznego do skonstruowania danego towaru, poprzez fazę produkcji i użytkowania, aż do ostatecznej likwidacji, czyli stania się odpadem. Informacje płynące z takiej analizy mogą być wykorzystywane m.in. do reorganizacji procesu wytwarzania i dystrybucji, zmian konstrukcyjnych produktu, zastąpienia szkodliwych komponentów czystszymi, czy też proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem oceny cyklu życia jest zatem pozyskanie możliwie jak najbardziej obiektywnych danych na temat oceny środowiskowej na podstawie szerokiego zestawu danych. W tym konkretnym przypadku wyniki badania dają interesującą wiedzę na temat rozmaitych opakowań w kontekście tzw. zrównoważonej działalności.

Autorzy badania chcieli przede wszystkim zweryfikować prawdziwość dwóch hipotez, które składają się na dość popularne opinie konsumentów odnoszące się do stosowanych przez nich opakowań. Te hipotezy brzmią następująco: butelki z tworzyw sztucznych oraz aluminiowe puszki mają negatywny wpływ na środowisko oraz butelka szklana w większości przypadków ma pozytywny wpływ na środowisko.

Naturalnie te opinie w obiegu publicznym się liczą i stoją za niedawnymi zmianami w prawodawstwie, które odnosi się do branży tworzyw. Legislacja to m.in. pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, dyrektywa Single-Use Plastics, przepisy w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, udziału materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniach, poziomu selektywnej zbiórki odpadów z rynku itd.

W przeprowadzonym badaniu ocena dotyczyła opakowań PET i alternatywnych materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla wybranych napojów, żywności i detergentów płynnych, które są w obrocie w kanale sprzedaży sieciowej w 10 krajach świata. Badaniu poddano takie zmienne, jak produkcja surowców, źródła i dostawa energii oraz paliw, odległości transportowe, proces przygotowania i finalne napełnianie i czyszczenie opakowań wielokrotnego użytku, dystrybucja do punktów zbytu oraz transport powiązany, czy wreszcie warunki gospodarowania odpadami. Dla zmiennych dla poszczególnych krajów szczególnie istotne były warunki gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka i recykling), miks energii elektrycznej oraz odległości pokonywane w transporcie.

Wyszczególniono takie kategorie wpływu opakowania na środowisko, jak zmiana klimatu; potencjał zakwaszenia; letni smog; eutrofizacja lądowa; eutrofizacja słodkowodna oraz eutrofizacja morza, a także zubożenie zasobów abiotycznych – surowce mineralne; skumulowane zapotrzebowanie na energię całkowitą oraz odnawialną i nieodnawialną; użytkowanie gruntów; cząstki stałe; zużycie wody.

Badaniu wskazującemu, które opakowanie ma najmniejszy wpływ na środowisko poddano różne typy opakowań, skonstruowane wedle ich materiału i przeznaczenia. Były to butelka jednolitrowa dla wody; butelka jednolitrowa dla mleka; butelka jednolitrowa dla soku; butelka półlitrowa dla piwa; półlitrowa butelka dla napoju gazowanego; słoiki spożywcze o pojemności 0,35 litra; opakowanie dla keczupu o pojemności 0,3 litra; opakowanie dla detergentu płynnego o pojemności 1,5 litra.

Uzyskane w toku badania wyniki zaprzeczają powszechnej opinii o tym, że największy wpływ na środowisko naturalne mają opakowania z tworzyw sztucznych. Tym samym więc, w świetle raportu, postrzeganie opakowań oraz uwarunkowania legislacyjne odnoszące się do nich nie są zgodne z faktami.

Wyświetlono: 2464

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej