Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Opakowania biokompozytowe wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym

22.05.2020
Opakowania biokompozytowe wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym

Różne podmioty środkowoeuropejskie: przedsiębiorstwa i jednostki badawczo – rozwojowe zaangażowały się w projekt na rzecz opracowania innowacyjnych zrównoważonych biokompozytowych opakowań, spełniających cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Polskę reprezentuje w tym gronie Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

- Opakowania oferują nam wiele korzyści, jednak często mają bardzo krótki okres użytkowania, zanim staną się odpadem. Materiały, z których je wytworzono mogą być ponownie wykorzystane, tylko jeżeli projekt opakowania, oraz systemy zbiórki i gospodarowania odpadami umożliwiają efektywny i ekonomiczny proces przetwórstwa. Szczególne wyzwanie stanowią opakowania wielomateriałowe. Z tego też powodu projekt BIOCOMPACK- CE zajmuje się problematyką opakowań z kompozytów łączących papier i biotworzywa. Materiały te doskonale się uzupełnią, jednak ich łączenie, z punktu widzenia zrównoważonego wykorzystywania surowców stanowi poważną przeszkodę. Rezultatem projektu będą opakowania łączące funkcjonalność z przydatnością do recyklingu i kompostowania. Projekt wykorzystuje potencjał Europy Środkowej i Wschodniej, jako regionu o położeniu i infrastrukturze doskonałych dla opracowywania realnych rozwiązań – komentuje prof. Andrej Kržan, koordynator projektu BIOCOMPACK- CE.

Wśród celów projektu znalazły się takie aspekty, jak szybszy rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań z papieru, biotworzyw i kombinacji wielomateriałowych papier-biotworzywa, zastępujących opakowania z tworzyw sztucznych, ale również przyspieszenie rozwoju tworzyw biopochodnych w celu zmniejszenia kosztów zrównoważonych produktów. Wyzwaniem jest efektywne oddzielanie odpadów konwencjonalnych tworzyw sztucznych od odpadów biodegradowalnych tworzyw polimerowych w celu zmniejszenia ich wpływu podczas recyklingu organicznego oraz podniesienie do maksimum recyklingu kompozycji materiałowych papier-biotworzywa w papierniach z zamiarem odzyskania włókien.

W ocenie odpowiedzialnych za projekt, papier i tektura stanowią ponad 40% całkowitej masy odpadów opakowaniowych wygenerowanych w 28 krajach Unii Europejskiej. Drugą znaczącą grupę stanowią odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Obecność mikrocząsteczek tworzyw sztucznych zarówno w materiałach wtórnych z recyklingu papieru, jak i w kompoście staje się poważnym problemem.

- W Europie Środkowej istnieją duże możliwości rozwoju współpracy i koordynacji działań przemysłu i ośrodków naukowych i tym samym zwiększenia synergii w zakresie projektowania, produkcji i recyklingu opakowań wykonanych z papieru łączonego z tworzywami. Dotychczas powiązania te nie są jednak wystarczająco zdefiniowane i trwałe ze względu na brak świadomości w zakresie stosowania nowych, ekologicznych tworzyw wśród producentów opakowań biokompozytowych, wytwarzanych z kompozycji papieru i tworzyw; odrębne podejście do tworzyw i do papieru stosowane w organizacjach branżowych i klastrach; brak wspólnej strategii innowacyjnej w jasnym europejskim i krajowym kontekście prawnym i gospodarczym oraz brak narzędzi wspomagających MŚP we wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie opakowań wykonanych z kompozycji papieru i tworzyw – tłumaczą realizatorzy projektu.

Dodają przy tym, iż w związku ze wzrostem zainteresowania zagadnieniami związanymi z tworzywami polimerowych i recyklingiem, produkty wykonane z kombinacji materiałów, zwłaszcza kompozycji z udziałem tworzyw sztucznych, również podlegają większej kontroli. Spośród nich szczególnie kompozyty papieru i tworzywa, ze względu na ich szerokie zastosowanie, są atrakcyjnym celem, ponieważ korzyści z ich ulepszenia mogą być znaczące. Poziomy recyklingu, które są regularnie podwyższane dla większości materiałów opakowaniowych, mają jeszcze większe znaczenie dla odpowiednich opcji końca cyklu życia wyrobu. Ponadto wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze koncentrują się na potrzebie zrównoważonego rozwoju I przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, opartej na surowcach odnawialnych. W tym kontekście wyroby opakowaniowe wykonane z kompozycji papieru i biotworzyw mogą odgrywać strategiczną rolę.

Wyświetlono: 2706

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej