Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych - prace wciąż trwają

03.01.2019
Ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych - prace wciąż trwają

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że nadal trwają prace w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim nad projektem dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Przedstawiciel Polski bierze czynny udział w pracach grupy roboczej Rady UE ds. środowiska, w ramach których prezentuje stanowisko Polski, opierające się zarówno na kwestiach związanych z ochroną środowiska, jak i interesem krajowych przedsiębiorstw.

Przygotowywany projekt dyrektywy wprowadza wiele nowych rozwiązań prawnych dotyczących stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, w tym m.in. ograniczenia stosowania niektórych takich produktów (opakowania na żywność, kubki na napoje), rozszerzonej odpowiedzialności producenta za odpady powstałe z wprowadzonych przez niego produktów (m.in. opakowania na żywność, kubki na napoje, chusteczki nawilżane, balony, filtry wyrobów tytoniowych), podnoszenia świadomości społeczeństwa (m.in. w zakresie postępowania z odpadami powstałymi z opakowań na żywność, kubków na napoje, chusteczek nawilżanych, balonów, filtrów wyrobów tytoniowych), uzyskiwanie określonego poziomu selektywnego zbierania (butelki na napoje) a także zakaz wprowadzania niektórych produktów do obrotu (patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów).

- Należy mieć na uwadze, że obecnie procedowany projekt dyrektywy nie jest jego ostateczną wersją i jeszcze mogą zostać wprowadzone do niego zmiany. W związku z tym, że nadal trwa proces legislacyjny projektu dyrektywy, o którym mowa powyżej, a więc nie jest znany ostateczny kształt tych przepisów, nie ma możliwości aby w tym momencie przesądzić w jaki sposób oraz w jakim terminie nowe przepisy zostaną wdrożone do polskiego prawa. Planowany termin transpozycji będzie wynosił prawdopodobnie dwa lata od wejścia w życie dyrektywy, a więc w związku z tym plan działań na najbliższe trzy lata to dalszy udział w pracach organów UE nad projektem dyrektywy i następnie transpozycja przepisów dyrektywy do polskiego prawa. Projekt dyrektywy swoim zakresem obejmuje wybrane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i na obecnym etapie zawiera zaproponowaną przez Komisję Europejską definicję tych tworzyw o następującej treści: „tworzywo sztuczne” oznacza materiał składający się z polimeru, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny końcowych produktów, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane” – poinformowała Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wyświetlono: 982

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej