Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Ograniczenie użycia jednorazowych wyrobów z tworzyw stało się faktem

22.05.2019
Ograniczenie użycia jednorazowych wyrobów z tworzyw stało się faktem

Unijni ministrowie ds. europejskich przyjęli dyrektywę, która ma zakończyć stosowanie niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przyjęcie nowych przepisów przez Radę UE oznacza koniec procedury ustawodawczej na poziomie unijnym.

Rada UE przyjęła środki zaproponowane przez Komisję Europejską w celu rozwiązania problemu odpadów morskich pochodzących z 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach, a także z porzuconych narzędzi połowowych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych. Przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych przewidują różne środki mające zastosowanie do różnych produktów i stawiają UE w czołówce światowej walki z odpadami morskimi.

W przypadku gdy istnieją dla nich łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takie jak sztućce, talerze i słomki, zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. W przypadku innych produktów nacisk kładzie się na ograniczenie ich wykorzystania poprzez krajowe ograniczenie zużycia; wymogi w zakresie projektu i etykietowania oraz obowiązki producentów w zakresie gospodarowania odpadami i ich usuwania.

- W nowoczesnej gospodarce musimy ograniczyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych i zagwarantować recykling większości stosowanych tworzyw sztucznych. Bardziej innowacyjne i zrównoważone sposoby produkcji stworzą nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw zwiększając ich konkurencyjność, wzrost i wspomagając tworzenie miejsc pracy. Nowe przepisy po ich wdrożeniu nie tylko przyczynią się do rozwiązywania problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ale także dzięki nim Unia Europejska stanie się światowym liderem w dziedzinie bardziej zrównoważonej polityki dotyczącej tworzyw sztucznych, co przyczyni się do rozwoju naszej gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE, odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

- Plastikowe słomki lub widelce to małe przedmioty, ale mogą spowodować ogromne i długotrwałe szkody. Przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku będą dotyczyły 70% odpadów morskich, umożliwiając uniknięcie szkód dla środowiska, które w przeciwnym razie kosztowałyby 22 mld euro do 2030 r. Unia Europejska szybko zareagowała na propozycję Komisji przedstawioną rok temu – dodał Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

W odniesieniu do różnych produktów stosowane będą różne środki. Nowe przepisy wprowadzą zakaz dotyczący wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których dostępne są na rynku alternatywne rozwiązania: patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadła, patyczki do balonów, jak również kubki, pojemniki na żywność i napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego i wszystkie produkty z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Przepisy wprowadzą ponadto środki na rzecz ograniczenia konsumpcji pojemników na żywność i kubków do napojów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz specjalne oznakowanie i etykietowanie pewnych produktów. Wprowadzą również systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmujące koszty usuwania odpadów, stosowane w odniesieniu do produktów, takich jak filtry tytoniowe i narzędzia połowowe.

W życie wchodzi też odrębny 90% cel w zakresie zbiórki butelek z tworzyw sztucznych do 2029 r. (77% do 2025 r.) oraz wymóg dotyczący projektowania w celu połączenia zakrętek z butelkami, a także cel włączenia 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do butelek PET począwszy od 2025 r. i 30 % do wszystkich plastikowych butelek od 2030 r.

Państwa członkowskie UE mają dwa lata na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Dyrektywa ma różne terminy transpozycji w odniesieniu do niektórych środków: zakazy i obowiązki w zakresie oznakowania będą musiały zostać wdrożone dwa lata po jej wejściu w życie. Z kolei pokrywki i wieczka będą musiały obowiązkowo być przytwierdzone do wszystkich pojemników na napoje do 3 litrów po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie dyrektywy. Dodatkowe obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta będą musiały zostać wdrożone od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. w zależności od produktu.

Wyświetlono: 1058

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej