Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Oferta mikroreaktorów jądrowych dla przemysłu chemicznego

14.02.2019

Spółka Termo2Power z Warszawy zawarła umowę o współpracy z amerykańskim przedsiębiorstwem Ultra Safe Nuclear Corporation. Współpraca ma na celu rozwijanie usług na rzecz przemysłu chemicznego w Holandii.

USNC działa w globalnym przemyśle energii jądrowej, opracowując wysokotemperaturowe mikroreaktory modułowe (MMR) o minimalnej mocy od 15 MWt do 150 MWt (przy zastosowaniu tej samej technologii) w maksymalnej dostępnej temperaturze 550 st. C, z czego można generować moc elektryczną od około 5 MWe do 50 MWe. Z kolei Termo2Power działa na rynku europejskim, opracowując i wprowadzając na rynek systemy przekształcania ciepła w energię elektryczną z wykorzystaniem rozwiązań ORC (Organic Rankine Cycle) i cyklu parowego w zakresach mocy 5 kWe - 300 kWe i 2 MWe - 25 MWe,

Wspólne cele obu stron związane z zawartą umową o współpracy zakładają generowanie przychodów i zysków poprzez realizację projektów na rynku holenderskim; wkład w redukcję emisji CO2 oraz wkład w niezależność energetyczną i stabilność energetyczną klientów USNC i Termo2Power będą partnerami we wprowadzaniu do obrotu i realizacji projektów w zakresie instalacji mikrojądrowego wytwarzania ciepła/energii elektrycznej na rynku holenderskim.

Termo2Power będzie oferować know-how marketingowe, jak również urządzenia ciepłownicze i energetyczne (turbiny parowe, skraplacze), zaś USNC będzie oferować opatentowaną technologię, wiedzę techniczną, inżynierię i wytyczne, jak również informacje marketingowe.

Technologia USNC (MMR) umożliwia projektowanie ultra bezpiecznych reaktorów jądrowych. Reaktory nie wymagają chłodzenia wodą. W przypadku stosowania technologii projektowej USNC, tak zwane stopienie rdzenia reaktora jest niemożliwe. 

Grupą docelową oferowanych instalacji jest holenderski przemysł chemiczny i rafineryjny, a więc w praktyce szereg globalnych koncernów chemicznych, które mają w Holandii ulokowane swoje zakłady produkcyjne. 

Wyświetlono: 570

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej