Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Odpis na kwotę 6,39 mln zł w Grupie Azoty Puławy

06.03.2019

Grupa Azoty Puławy poinformowała o dokonaniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 6,39 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów.

Zarząd Zakładów Azotowych Chorzów podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 6,39 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Łączna wysokość dotychczas dokonanych odpisów aktualizujących w latach 2015- 2018 wyniosła -56,26 mln zł. Bieżący odpis na kwotę -6,39 mln zł zostanie uwzględniony w rocznych sprawozdaniach finansowych spółki sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2018 rok wynosi - 6,39 mln zł. Wynik jednostkowy netto za 2018 rok ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3,45 mln zł w wyniku dokonania przez odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów. 

Zarówno pod względem produkcyjnym, jak i finansowym Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów przeżywa od kilku miesięcy trudny okres. Decydujący wpływ na wyniki finansowe będzie miało konsekwentne realizowanie przyjętego Planu Naprawczego przewidzianego aż do 2027 r.

Jeśli chodzi o produkcję odbywającą się w Chorzowie, to w pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. spółka o 29% - względem pierwszego półrocza 2017 r. - zwiększyła poziom wytwórczości dla saletry wapniowej, ale jednocześnie o 20% spadła produkcja saletry potasowej i o 25% produkcja stearyny płynnej o płatkowanej. Zwłaszcza mniejsza produkcja stearyny stanowiła problem. Nastąpiło to bowiem w następstwie zmniejszonego zapotrzebowania na produkt oraz dużych stanów magazynowych. 
 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów to jeden z dwóch polskich producentów saletry potasowej, produkowanej w trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym na instalacji o zdolności produkcyjnej rzędu 6,5 tys. ton rocznie. Ponadto spółka wytwarza roztwór saletry wapniowej, saletrę wapniową w postaci 50% roztworu przeznaczoną dla krajowego przemysłu nawozowego oraz na cele techniczne. Jest również jedynym w Polsce producentem stearyny oraz destylowanych kwasów tłuszczowych.

Wyświetlono: 218

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej