Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Odpis aktualizujący wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów

09.08.2018

Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów, wchodzącej w skład Grupy Azoty Puławy, podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6,771 mln zł.

Grupa Azoty Puławy poinformowała, że zidentyfikowane zostały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Chorzowska spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Ograniczenie możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych wynika z niższej niż planowano ceny oraz wolumenów sprzedaży zrealizowanych w pierwszej połowie 2018 r. oraz niższych prognoz na kolejne lata.

Grupa Azoty Puławy przyznaje, że wpływ zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za pierwsze półrocze 2018 r. wyniesie 6,771 mln zł, a na skonsolidowany wynik netto 5,485 mln zł. Wynik jednostkowy Grupy za pierwsze półrocze 2018 r. ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6,681 mln zł w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów.

Wyświetlono: 280

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej