Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Oczyszczanie gazu korzysta z innowacji

24.10.2018
Autor: Anna Jarosik

Rynek oczyszczania gazu ziemnego, które następuje po jego wydobyciu notuje stały postęp.

Wśród substancji chemicznych wspomagających proces oczyszczania gazu ziemnego wyróżniamy m.in. stosowane w absorpcji chemicznej aminy (hydroksyaminy tj. wodne roztwory etanoloaminy (MEA), dietanoloaminy (DEA), diizopropyloaminy (DIPA), diglikoloaminy (DGA) oraz N-metylodie- tanoloaminy (MDEA)). To także inne związki chemiczne różne od amin (m.in. N-Metylopirolidon; mieszanina eterów dimetylowych glikolu polietylenowego; mieszanina glikolu polietylenowego i eterów metyloizopropylowych), stosowane w absorpcji fizycznej. Jeśli chodzi natomiast o zastosowania, to uwzględnić warto instalacje osuszania gazu, usuwania zanieczyszczeń i odwadniania gazów kwaśnych.

Wartość globalnego rynku dla oczyszczania gazu wzrośnie z obecnego poziomu 3,76 mld dolarów do 4,96 mld dolarów w 2023 r. Rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz zaostrzające się przepisy prawne kontrolujące poziom zanieczyszczeń powietrza są głównymi czynnikami, które napędzają wzrost rynku oczyszczania gazu.

Istotne procesy chemiczno - przemysłowe, jakim zostaje poddany gaz po wydobyciu, to m.in. odwadnianie; osuszanie; odgazolinowanie oraz odsiarczenie. Uwzględniając substancje chemiczne stosowane przy wieloetapowej obróbce gazu przewiduje się, że w kolejnych latach to segment amin zajmie dominującą rolę na tym rynku, zarówno pod względem wartości, jak i wielkości. Usuwanie tzw. zakwaszających zanieczyszczeń znajdujących się w gazie ziemnym jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku komercyjnych zastosowań przemysłowych. Gazy kwaśne, takie jak siarkowodór (również inne związki siarki) i dwutlenek węgla muszą zostać usunięte w celu spełnienia norm środowiskowych, zdrowotnych i bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o zastosowanie, to segment związany z obróbką gazów kwaśnych będzie miał największy udział w całym rynku w okresie prognozy. Strumienie gazu ziemnego zawierają zanieczyszczenia w postaci związków siarki, siarkowodoru, CO2, rtęci oraz węglowodorów ciężkich. Gazy te są szkodliwe, a nawet trujące, a w przypadku zatrucia wymagane jest leczenie. Dodatkowo tak zanieczyszczone gazy, w obecności wody, są wyjątkowo korozyjne i mogą powodować przedwczesne uszkodzenia rurociągów, zbiorników ciśnieniowych i zaworów. Gazy kwaśne mogą również powodować zanieczyszczenie katalizatora w naczyniu rafineryjnym, co wymaga kosztownych środków ostrożności.

Ważne firmy na globalnym rynku obróbki gazu to m.in. DowDuPont; Huntsman International; BASF; Ecolab Inc. oraz Berryman Chemicals.

Wyświetlono: 1449

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej