Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Ochrona środowiska dla inżynierów

18.10.2018

Wydawnictwo PWN wprowadziło na rynek księgarski książkę „Ochrona środowiska dla inżynierów”. Pozycja liczy sobie ok. 400 stron.

Jest to unikatowe kompendium wiedzy z zakresu technologii inżynierskiej ochrony środowiska, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.

W publikacji tej dokonano połączenia:
•    zagadnień prawnych, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego;
•   zagadnień technicznych: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powierzchni ziemi, jak i jej rekultywacji i remediacji, ochrony przed hałasem, jak i ochrony przed korozją.

Książka powinna się stać podstawowym opracowaniem w Polsce dotyczącym ochrony środowiska, od której specjaliści związani z tą problematyką będą rozpoczynać swoje dociekania i studia.

Publikacja ujmuje całościowo problematykę inżynierskiej ochrony środowiska, w tym m.in. technologii ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby, uzdatniania wód i oczyszczania ścieków, ochrony przed hałasem czy korozją, a także prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

Książka ta, utrzymana w konwencji podręcznika akademickiego, polecana jest studentom kierunków technicznych, uniwersyteckich i rolniczych, związanych z ochroną i inżynierią środowiska, ale także wielu innych kierunków, których program obejmuje przedmioty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Stanowi atrakcyjną pozycję wydawniczą również dla szerokiego kręgu potencjalnych czytelników: inżynierów, administracji publicznej, pracowników zakładów produkcyjnych i zainteresowanych nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska.

- Choć możemy już mówić o półwieczu nowoczesnej inżynierii środowiska, to polskie piśmiennictwo dotyczące szerokiego spektrum problemów, wpisujących się w ten obszar, jest dość ubogie i bardzo rozdrobnione. Pozycji zbliżonych do ujęcia całościowego jest niezmiernie mało i tę lukę wypełnia recenzowana książka. Jest ona zbiorem monografii naukowych o podstawowych procesach i ich fenomenologii, zawartych w poszczególnych rozdziałach, ale przede wszystkim dobrym wyborem treści niezbędnych w dydaktyce praktyki inżynierskiej. Recenzowana pozycja jest wartościowym, tak naukowo, jak technicznie, nowoczesnym kompendium wiedzy o procesach i operacjach jednostkowych, służących ochronie komponentów środowiska naturalnego oraz przywracaniu równowagi ekosystemom antropogenicznie zaburzonym – napisał w recenzji prof. Tomasz Winnicki,
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Informacja o autorze/ redaktorze: 
redaktor naukowy i autor jednego z rozdziałów:
doc. dr inż. Jacek Krystek
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

pozostali autorzy:
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny,
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Zakład Ochrony Środowiska 

dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Ochrony Środowiska

prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch
Politechnika Śląska 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska 
Uniwersytet Opolski
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 
Zakład Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

dr inż. Tomasz Poskrobko
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Zakład Zrównoważonego Rozwoju

prof. dr hab. Barbara Surowska 
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
Zakład Technik Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Małgorzata Wolska
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków
 
dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 

Wyświetlono: 2134

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej