Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

O dobrą dla branży ustawę antyodorową będzie trudno

31.01.2019

Polska Izba Przemysłu Chemicznego podchodzi z rezerwą wobec prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego bierze obecnie aktywny udział w konsultacjach publicznych wielu aktów prawnych. Dotyczy to również ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W tym przypadku ustanowienie rozwiązań prawnych jest jednak, w ocenie władz PIPC, zadaniem bardzo trudnym, wymagającym kompleksowej, wielowymiarowej analizy.

- Niejednoznaczność metody oceny, identyfikacji źródeł emisji odorów, jak i subiektywność odczuwania zapachów są trudno mierzalnymi wskaźnikami. Obowiązujące akty prawne regulują kwestię uciążliwości zapachowej jedynie w sposób pośredni, i nawet na poziomie unijnym brakuje jednolitych regulacji. Bardzo ważne jest, by prace resortu środowiska nad utworzeniem rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej uwzględniały złożoność oraz specyfikę działalności polskiego przemysłu chemicznego tak, aby planowane regulacje, zabezpieczając mieszkańców, jednocześnie nie narażały przedsiębiorstw na utratę konkurencyjności. Wierzymy, że dalsze prace nad projektem ustawy kompleksowo ujmą tak trudne zagadnienie, jakim jest identyfikacja i eliminacja uciążliwych zapachów, co ostatecznie poskutkuje poprawą jakości środowiska, bez konieczności zwiększenia restrykcji w zakresie ograniczenia produkcji zakładów. Równocześnie należy pamiętać, że podmioty przemysłu chemicznego respektują wymagania regulacji ograniczających emisję substancji zanieczyszczających do środowiska, m.in. poprzez spełnianie wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT). Polska chemia jest odpowiedzialnym sektorem, także odpowiedzialnym środowiskowo. Prowadzimy mnóstwo działań prowadzących do minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Ponad 30% nakładów przemysłu chemicznego na środki trwałe jest inwestowane właśnie w ochronę środowiska – tłumaczy w rozmowie z „Chemia i Biznes” Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Wyświetlono: 440

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej