Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

Nowy plastyfikator orto-ftalanowych estrów tworzyw sztucznych

04.12.2014

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn stworzyły nowy produkt w postaci plastyfikatora tworzyw sztucznych.

W wyniku realizacji wspólnego przedsięwzięcia Grupy Azoty ZAK oraz ICSO Blachownia powstał całkowicie nowy produkt - ester 2-EH kwasu p-benzenodikarboksylowego (DEHT), służący jako plastyfikator tworzyw sztucznych, a konkretnie polichlorku winylu. Wyróżnia się takimi cechami, jak doskonała wytrzymałość elektryczna, odporność cieplna, niska zmienność oraz odporność na ekstrakcję. DEHT może być stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle farb i lakierów.

Innowacja odnosząca się do tego rozwiązania polega na zastosowaniu w syntezie plastyfikatora układu reakcyjnego o działaniu ciągłym, z reaktorem przepływowym, z wbudowaną przegrodą półprzepuszczalną oraz systemem zasilania reaktora zawiesiną kwasu p-benzenodikarboksylowego w alkoholu lub w mieszaninie reakcyjnej. Reaktor przepływowy sprzężony jest z kolumną odwadniającą mieszaninę reakcyjną, co pozwala na utrzymanie stałego poziomu wody i wpływa na stabilizację temperatury w układzie reakcyjnym. Negatywne zjawiska obserwowane w przypadku standardowych układów reakcyjnych (dekantacja kryształów kwasu, blokowanie przepływu cieczy) nie mają wpływu na wyniki, zwłaszcza na wydajność procesu.

Jak tłumaczą przedstawiciele ICSO Blachownia oraz Grupy Azoty ZAK, w nowatorskim układzie reakcyjnym optymalne warunki syntezy estru uzyskano dzięki stałemu przepływowi odwodnionej cieczy reakcyjnej przez warstwę kryształów kwasu, przy czym jego ubytek jest uzupełniany w sposób ciągły. Rozwiązania techniczne stanowią innowację procesową, ponieważ dotyczą sposobu otrzymania produktu. Innowacją produktową jest otrzymanie DEHT o wysokiej czystości, znacznie przekraczającej czystość znanych produktów handlowych. Parametry uzyskanego na bazie opracowanej technologii produktu są lepsze w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

Aktualnie plastyfikator tworzyw sztucznych wytwarzany jest przez Grupę Azoty ZAK w skali 10 tys. ton rocznie, ale do końca 2014 r. zostanie zakończona budowa instalacji o zdolności produkcyjnej 50 tys. ton rocznie.

Jeśli chodzi o korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania to DEHT z powodzeniem zastępuje wyższe i niższe plastyfikatory orto-ftalanowe, w stosunku do których, w wyniku podejrzeń o ich potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie, prowadzone są procesy ewaluacyjne i autoryzacyjne w ramach REACH. Posiada bardzo dobre właściwości fizyko - chemiczne w porównaniu z innymi plastyfikatorami. Dodatkowym atutem jest jego „bezpieczny” profil, tzn. że nie podlega on ograniczeniom w zastosowaniach. Jest to niezwykle ważne w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, m.in. REACH, wprowadzających obostrzenia w zakresie stosowania orto-ftalanów, jako plastyfikatorów tworzyw sztucznych.

Produkcję plastyfikatora podobnego do prezentowanego uruchomiono w ostatnich latach w USA oraz w Korei Płd. i Japonii. Niemniej technologia opracowana przez ICSO Blachownia z Grupą Azoty wpływa na obniżenie kosztów wytwarzania plastyfikatora, zwiększenie skali produkcji oraz poprawę parametrów jakościowych produktu. Ponadto DEHT posiada bardzo dobre właściwości plastyfikujące, duże możliwości aplikacji i jest kompatybilny z większością polimerów.

Wyświetlono: 3179

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej