Nowości - Chemia budowlana ze świata

Nowości Lanxessa dla branży farb i lakierów

24.01.2017

Lanxess wychodzi naprzeciw wyzwaniom regulacyjnym dotyczącym środków biobójczych. Firma rozszerza asortyment produktów i usług spełniających wymagania w sektorze farb i lakierów.

Producenci farb i lakierów podlegają coraz bardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie wartości progowych etykietowania i innym wymaganiom, w tym dotyczącym wymywania substancji czynnych. Wprowadzana przez Material Protection Products (MPP), jednostkę Lanxessa, nowa seria produktów stanowi odpowiedź na wyzwania regulacyjne i techniczne oraz pozwala klientom na odpowiednie zmodyfikowanie strategii dotyczących konserwantów.

Jak tłumaczą przedstawiciele Lanxessa, ostrzeżenia dotyczące czynników uczulających i informowanie o alergenach na etykietach odgrywają coraz większą rolę w ocenie środków biobójczych. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała znaczne obniżenie wartości progowych etykietowania dla metyloizotiazolinonu (MIT). MIT to jedna z najczęściej stosowanych na świecie substancji czynnych przeznaczonych do konserwacji produktów przechowywanych w puszkach. Niższe wartości progowe dla tej substancji czynnej oznaczałyby, że produkty skierowane do klientów indywidualnych i przekraczające te wartości graniczne dla MIT w przyszłości mogłyby być sprzedawane jedynie użytkownikom profesjonalnym.

Dlatego też w ofercie Lanxessa pojawiły się preparaty zawierające zamiast MIT związki izotiazolinonu (BIT, CMIT/MIT, OIT) lub bronopol. Koncern prowadzi również badania nad połączeniami z innymi nieuczulającymi czynnymi substancjami biobójczymi.

Oprócz znakowania czynników uczulających kolejną ważną kwestią jest zrównoważony rozwój. W związku z tym producenci farb i lakierów muszą stawić czoło wyzwaniu polegającemu na nieustannym zmniejszaniu wymywania środków biobójczych z ich produktów. Stąd Lanxess opracował nowej generacji środki konserwujące należące serii „Preventol next”.

Preventol next A 29-D i Preventol next A 31-D to połączenie środków grzybobójczych i glonobójczych, które uzyskały doskonałe wyniki w testach laboratoryjnych oraz w dwuletnich testach starzenia w warunkach zewnętrznych w wilgotnym klimacie. Innowacyjna technologia spowolnionego uwalniania stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na produkty o niskim poziomie wymywania i oddziaływania na środowisko.

 

Wyświetlono: 2166

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej