Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Nowość PWN: Smog w Polsce

31.01.2020

Wydawnictwo PWN publikuje książkę „Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie”. Autorem jest Piotr Kleczkowski.

W opisie publikacji czytamy: - „Duszący, o zapachu kotłowni, lub słodkawo-mdły z wydechów diesli. Wszyscy go znamy: zapach smogu. Zanieczyszczenie powietrza to aktualnie jeden z poważniejszych problemów cywilizacyjnych w naszym kraju. Wiedza o tym zjawisku jest jednak wciąż niewielka”. 

Lektura prezentuje wszystkie ważne informacje na temat smogu. Przedstawia źródła i rodzaje zanieczyszczeń, ich rozprzestrzenianie się oraz stan powietrza w Polsce. Wskazuje, w jaki sposób poszczególne substancje zagrażają organizmowi człowieka, ale przede wszystkim rekomenduje sposoby ograniczania smogu – zarówno te prawno-administracyjne, jak i techniczne – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wdrażania poszczególnych metod i analizą ich efektywności.

Warte podkreślenia jest to, że źródła smogu w Polsce, a w konsekwencji sposoby jego zwalczania, są specyficzne dla naszego kraju. Autor postanowił zatem zebrać unikatowe informacje, których nie można odnaleźć w dość obfitej literaturze światowej z tego zakresu.

Książka jest adresowana zarówno do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora ochrony środowiska, studentów, działaczy organizacji ekologicznych, jak i szerokiego grona Czytelników niezwiązanych zawodowo z problemem smogu, ale nim zainteresowanych.

- Pełna znajomość zagrożeń, jakie niesie za sobą smog powinna zaowocować energicznym postępowaniem, mającym na celu eliminację lub przynajmniej znaczne ograniczenie tego zjawiska. Autor umiejętnie i sugestywnie prezentuje sposoby osiągnięcia tego celu – napisał w recenzji prof. Wojciech Mędrala z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Smog w Polsce. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Wydanie I

Autor/ Redaktor: Piotr Kleczkowski

Format: 165/235

ISBN: 978-83-01-20790-8

Cena: 69 zł


 

Wyświetlono: 1032

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej