Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Nowe regulacje to tylko jedno z wyzwań dla firm opakowaniowych

07.02.2020

Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów może być w nadchodzących latach największym wyzwaniem dla producentów opakowań w Polsce - twierdzą autorzy raportu „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów”, autorstwa Santander Bank Polska i SpotData.

Eksperci z Santander Bank Polska i SpotData przekonują, iż ubiegłym roku branża opakowań musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami rynkowymi, w tym m.in. regulacjami na poziomie europejskim dotyczącymi Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz dyrektywą Single Use Plastics. Będą one miały niewątpliwie duże znaczenie dla przyszłości firm produkujących i wykorzystujących opakowania – rozwój branży do 2025 r. może się wiązać z inwestycjami na poziomie 20-25 mld zł, z czego 10-15% firmy będą musiały przeznaczyć na dostosowanie do wspomnianych regulacji. Możliwe jednak, że to nie regulacje będą największym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę dynamiczne, ok. 7-8% tempo wzrostu płac w Polsce, to rosnąca zamożność oraz zmiany stylu życia mogą okazać się najważniejszym trendem napędzającym zmiany w wyborach konsumenckich.

Jakich zmian można oczekiwać? W przypadku każdego z tych trendów polskie społeczeństwo zmierza stopniowo do wzorców obserwowanych na Zachodzie. Przykładowo, przeciętne wydatki gospodarstw domowych w wielu sektorach polskiej gospodarki, opierających się na konsumpcji, są znacząco poniżej poziomów notowanych na takich rynkach, jak np. Wielka Brytania, Francja, czy Niemcy. Same zmiany w zachowaniach konsumentów mogą podnieść wydatki w niektórych kategoriach dwukrotnie, zaś dodając do tego długofalowo rosnącą zamożność, wzrost ten może być jeszcze wyższy. Jednym z takich sektorów jest m. in. szeroko rozumiana żywność. Nieprzypadkowo jest to również branża, która w największym stopniu odpowiada za wykorzystanie opakowań. Dużą rolę w przyciągnięciu rosnących wydatków konsumentów ma właśnie opakowanie i to, w jaki sposób wpisuje się ono w zmieniające się oczekiwania konsumentów.

Wyświetlono: 1577

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej