Artykuły - Przemysł chemiczny

Nowe prawo wodne – szansa czy zagrożenie dla sektora chemicznego?

07.12.2017
Autor: Agnieszka Skorupińska, Counsel, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów, Kancelaria CMS
Nowe prawo wodne – szansa czy zagrożenie dla sektora chemicznego?

Prawo wodne mocno zmieni sytuację przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Prawo wodne jest ustawą o niebagatelnym znaczeniu dla całej gospodarki i będzie mieć wpływ na wiele gałęzi przemysłu. Jednak szczególnie doniosłe znaczenie ma ono dla przemysłów zależnych od wody, w tym przemysłu chemicznego. Dlatego zmiany i wątpliwości interpretacyjne dotyczące zwłaszcza kwestii opłat za usługi wodne oraz zagadnień pomiarowych mają zasadnicze znaczenie. Niestety na chwilę obecną wiele kwestii nie zostało precyzyjnie uregulowanych w nowym prawie wodnym. Pozostaje mieć nadzieję, że w tej sytuacji albo praktyka wymusi nowelizację tej ustawy, albo wypracowane zostaną nowe sposoby rozumienia i stosowania poszczególnych przepisów.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Już 1 stycznia 2018 r. w najistotniejszym zakresie wejdzie w życie Ustawa Prawo wodne (Dz.U.2017.1566), zastępując dotychczas obowiązującą ustawę z 18 lipca 2001 r. o tej samej nazwie. Jednym z głównych motywów uchwalenia nowego Prawa wodnego było dostosowanie polskich przepisów do norm unijnych, w szczególności pełna implementacja dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. (tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”), zawierającej kontrowersyjną zasadę odpłatnego korzystania z usług wodnych oraz przewidującej realizację tzw. polityki zlewniowej. Część rozwiązań zawartych w tekście nowego prawa wodnego znacznie wykracza jednak poza zakres implementacji prawa unijnego i pochodzi w pełni od polskiego ustawodawcy. Ze względu na objętość i szeroki zakres regulacji nowego prawa wodnego przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które mogą wpłynąć na przemysł chemiczny i dodatkowo go obciążać.

Kto będzie zarządzał wodami?

Jedną z największych zmian, które niesie za sobą nowe prawo wodne jest przekazanie szerokich kompetencji związanych z zarządzaniem wodami nowej państwowej osobie prawnej – „Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie”, zwanemu w skrócie Wodami Polskimi.

W skład Wód Polskich wejdą następują- ce jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu, zarządy zlewni oraz nadzory wodne. Na poziomie lokalnym działać ma 50 zarządów zlewni oraz 352 nadzory wodne i ich filie.

Do kompetencji Wód Polskich będzie należało wykonywanie znacznej części uprawnień w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa. Ich organy będą też rozstrzygać sprawy administracyjne dotyczące zgód wodnoprawnych oraz przeprowadzać kontrolę prawidłowości gospodarowania wodami. Źródło finansowania Wód Polskich stanowić będą przede wszystkim wpływy z opłat za korzystanie z usług wodnych i opłat podwyższonych.

Utworzenie „super-urzędu” o tak szeroko zakrojonej właściwości pociąga za sobą znaczące ograniczenie kompetencji dotychczas przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności starostom i marszałkom województw. Zatem po wejściu w życie nowego prawa wodnego sprawy wodne trzeba będzie kierować do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Wprawdzie dotychczasowi pracownicy innych urzędów, którzy do tej pory zajmowali się kwestiami wodnymi, powinni zostać przejęci przez Wody Polskie, jednak przepisy przewidują też pewne furtki w tym zakresie. W praktyce nie ma obecnie pewności, że nastąpi kontynuacja w obszarze kompetencji ludzkich.

Tagi


prawo
Wyświetlono: 1526

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej