Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Nowe narzędzia do pomiaru kąta zwilżania

07.06.2018

Dwie niemieckie firmy współpracują nad udoskonaleniem techniki związanej z pomiarem kąta zwilżania w wysokiej temperaturze. To firmy Krüss, światowy lider w dziedzinie pomiaru kąta zwilżania oraz Linseis, specjalizujący się w analizach termicznych.

Pomiary w zakresie kąta zwilżania w wysokiej temperaturze są przydatne m.in. w procesie odzyskiwania energii za pomocą paliw mineralnych, w badaniach żużla w wielkich piecach lub w produkcji trwałych powłok emaliowanych. Zwłaszcza w obszarze powłok można wykorzystać synergię, łącząc metodę kąta zwilżania i dylatometrii. Zwilżanie materiału nośnika i powłoki jest tak samo ważne dla ich stabilności, jak rozszerzalność cieplna różnych faz.

Wysiłki obydwu podmiotów dotyczą wprowadzenia do obrotu specjalistycznego analizatora kształtu kropli (goniometru) dla zastosowań w wysokiej temperaturze dochodzącej do 1550 st. C, 1700 st. C lub nawet 2000 st. C. Przyrząd jest ponadto zdolny do pomiaru rozszerzalności cieplnej i odkształcenia oraz zapewnia wszystko, co jest potrzebne do dokładnych analiz zwilżania w wysokich temperaturach za pomocą kąta zwilżania. Obejmuje to precyzyjne i stabilne temperatury docelowe, dokładną kontrolę ramp temperaturowych, proste wprowadzanie próbek oraz bezkontaktowy pomiar optyczny za pomocą kamery CCD o wysokiej rozdzielczości i wydajnego oprogramowania do analizy obrazu.

Jednoczesne pomiary kąta zwilżania i rozszerzalności cieplnej wraz z odkształceniem topnienia są szczególnie dokładne dzięki ciągłemu zapisowi całego pomiaru w obrazie wideo z udokumentowaną charakterystyką temperaturową. System jest również wyjątkowo elastyczny w doborze warunków otoczenia. Pomiary można przeprowadzać na powietrzu (atmosfera utleniająca) lub w atmosferze gazu obojętnego, w atmosferze redukującej lub w próżni.

Firma Krüss specjalizuje się w chemii powierzchniowej i jest wiodącym na świecie dostawcą przyrządów pomiarowych do napięć powierzchniowych i międzyfazowych. Z kolei Linseis skupia się na rozwoju procesów analizy termicznej. Ponad 50 lat temu rozpoczął produkcję rejestratorów i analizatorów termicznych.

Wyświetlono: 2141

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej