Nowości - Chemia budowlana ze świata

Nowe krzemionki koncernu Evonik

31.03.2020

Evonik opracował nowy produkt: syntetyczną krzemionkę o nazwie handlowej SPHERILEX, która powstała z myślą o zwiększonej trwałości i odporności na ścieranie.

W farbach i powłokach krzemionka strącana jest powszechnie znana jako doskonały środek matujący. Jej cechy funkcjonalne są określone przez wiele czynników różnicujących, takich jak np. rozmiar cząstek, rozkład wielkości, morfologia cząstek i inne. Kontrolowanie tych cech oznacza kontrolowanie właściwości i korzyści przynoszonych przez krzemionkę. Evonik zaproponował materiał o unikalnej kulistej morfologii cząstek, zapewniający powłokom liczne korzyści wynikające ze zastosowania krzemionki. Różnice w warunkach procesu mokrej reakcji pozwalają kontrolować wiele aspektów produktu końcowego, takich jak pH, pole powierzchni, objętość porów i inne efekty strukturalne lub morfologiczne.

- W nowoczesnych farbach architektonicznych odporność na polerowanie i ścieranie na mokro to kluczowe wyzwania przy formułowaniu i ważne czynniki różnicujące. Istniejące opcje wypełniacza lub formulacji pozostawiają formulatorom ograniczone wsparcie w celu przezwyciężenia wyzwań związanych ze zróżnicowanymi produktami. Te atrybuty wydajności można bezpośrednio powiązać z morfologią cząstek wypełniaczy i profilem powierzchni folii. Ostatnie postępy technologiczne w Evonik zaowocowały nową klasą syntetycznej krzemionki o unikalnej morfologii sferycznych cząstek, wąskim rozkładzie cząstek oraz bardzo małej powierzchni i porowatości – tłumaczą przedstawiciele niemieckiego koncernu.

Mówiąc o powodach stworzenia nowego produktu firma przywołuje problemy regulacyjne i inne wyzwania rynkowe powodujące zmniejszenie liczby dostępnych materiałów, przy pomocy których można prowadzić proces formulacji. Przykładowo rozpuszczalniki zmiękczają polimery, umożliwiając im swobodniejszy przepływ w celu otoczenia i zwilżenia cząstek pigmentu w powłoce, zwiększając w ten sposób zdolność wiążącą spoiwa. Ponieważ dostępność tych rozpuszczalników zmniejsza się na rynku ze względu na wymagania dotyczące redukcji LZO, to formulatorzy muszą szukać nowych sposobów na zminimalizowanie zapotrzebowania substancji wiążącej na substancje stałe w swoich preparatach. Nowa technologia SPHERILEX rozwiązuje te wyzwania w formulacjach farb i oferuje nową gamę funkcjonalnych produktów z krzemionki i krzemianów o unikalnych profilach wydajności. Ma to pomóc formulatorom w uzyskaniu nowej wartości w technologii syntetycznej krzemionki.

Wyświetlono: 1499

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej