Nowości - Tworzywa sztuczne ze świata

Nowa technologia spieniania fizycznego tworzyw

05.04.2016

Austriacka firma Wittmann Battenfeld rozwinęła i opatentowała technologię wtrysku tworzyw sztucznych o nazwie CELLMOULD.

Jak utrzymują przedstawiciele firmy, przez wiele lat w przetwórstwie tworzyw sztucznych stosowano technologie wykorzystujące proces spieniania chemicznego. Proces ten polegał na dodaniu do tworzywa środka spieniającego poroforu. Spienianie chemiczne nie zapewnia jednak uzyskania równomiernej, drobnej struktury spienionej. Cecha ta zdeterminowała jednak przetwórców do szukania rozwiązań pozwalających na uzyskanie struktur o przewidywanej budowie. Możliwości takie stworzyło dopiero zastosowanie spieniania fizycznego.

Mając to na uwadze Wittmann Battenfeld rozwinął i opatentował technologię CELLMOULD. Strukturę spienioną detalu można zatem już teraz uzyskać poprzez spienianie chemiczne lub fizyczne.

W przypadku wykorzystania spieniania chemicznego do tworzywa dozowany jest porofor. Sposób dodawania poroforu można porównać do dozowania masterbaczy. W procesie plastyfikacji, pod wpływem temperatury środek spieniający reaguje i wydziela produkty gazowe. Gaz pozostaje rozpuszczony w masie tworzywa. Z uwagi jednak na ciśnienie jakiemu poddawane jest tworzywo w fazie plastyfikacji i wtrysku nie dochodzi na tym etapie procesu do wydzielenia gazu. Struktura spieniona tworzy się dopiero w gnieździe formy, gdzie spadek ciśnienia umożliwia tworzenie pęcherzy. Taki sam sposób tworzenia struktury spienionej występuje w spienianiu fizycznym. Różnica dotyczy sposobu dostarczenia gazu do tworzywa. W procesie spieniania fizycznego gaz podany jest bezpośrednio do cylindra układu plastyfikacji, do uplastycznionego tworzywa. Dla realizacji procesu spieniania wykorzystuje się azot lub sporadycznie dwutlenek węgla. W technologii CELLMOULD wykorzystuje się azot. Gaz ten jest podawany jest pod odpowiednim ciśnieniem do cylindra wtryskarki. Zostaje on następnie bardzo dobrze wymieszany z uplastycznionym tworzywem. Po fazie wtrysku rozprężający się gaz tworzy równomierną strukturę spienioną.

 

Wyświetlono: 2275

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej