Nowości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Normalizacja kontroli jakości opakowań w branży detergentowej i kosmetycznej

22.11.2019
Autor: Tomasz Szymkowiak; DSL s.c. Katarzyna i Tomasz Szymkowiak

Oczekiwania producentów i konsumentów dotyczące jakości produktów powodują konieczność wprowadzenia rozwiązań mających na celu zapewnienie standaryzacji procesów kontroli jakości, gwarantujących jakość w całym procesie produkcji opakowań dla kosmetyków i detergentów.

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące  problemów w procesie projektowania i kontroli opakowań dla sektora kosmetycznego i detergentowego, jak również rozwiązania mające zapewnić  funkcjonalność, zgodność, bezpieczeństwo i ograniczenie różnorodności procesów kontroli jakości.

Aby kontrola jakości mogła spełnić powierzone jej zadania, to podstawowe obszary działalności (produkcja, kontrola jakości, magazynowanie oraz dystrybucja wyrobów) powinny być oparte na Dobrych Praktykach Produkcji (GMP) wg normy PN-EN ISO 22716:2009 z późniejszymi zmianami, co gwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania przez użytkowników. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009, jednym z obszarów firm działających m.in. w branży FMCG wymagającym nadzoru są surowce i opakowania.

Do korzyści wynikających z wdrożenia GMP można zaliczyć m.in. spełnienie wymagań prawnych, usprawnienie zarządzania firmą, uporządkowanie wewnętrznej organizacji firmy, zapewnienie powtarzalnych jakościowo produktów.

Rozwiązania oparte na standardach branżowych promują wspólne architektury aplikacji biznesowych, ułatwiając integrację nowych aplikacji i funkcjonalności z podstawowymi procesami biznesowymi. Ta interoperacyjność sprzyja elastyczności aplikacji, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki biznesowe, w szczególności przy tworzeniu niestandardowych aplikacji wspierających procesy biznesowe firmy.

Podstawowymi korzyściami ze standaryzacji infrastruktury i korzystania z produktów opartych na standardach są obniżone koszty i większa elastyczność oraz interoperacyjność.

Do często spotykanych problemów w obszarze procesu projektowania i produkcji opakowań można zaliczyć problemy spowodowane różnorodnością używanych systemów informatycznych, programów czy outsourcingiem usług.

Dobre praktyki produkcji (GMP) dotyczące procesu projektowania opakowań

Standaryzacja systemów IT może znacznie obniżyć koszty IT, dzięki kilku czynnikom. Bardziej spójne, mniej złożone środowisko zmniejsza koszty wsparcia i przestoje. Pracownicy pomocy technicznej poświęcają mniej czasu na diagnozowanie natury problemu użytkownika lub konkretnych produktów, a więcej czasu na rozwiązanie problemu.

Standaryzacja systemu operacyjnego na wszystkich komputerach oraz jego regularne aktualizacje pozwalają na eliminację problemów w pracy z plikami oraz na obniżenie kosztów zarządzania wersjami oprogramowania, a także kosztami wsparcia i konserwacji.

Tworzenie PDF

Pliki PDF przechwytują informacje o formatowaniu z różnych aplikacji do publikowania na komputerze, umożliwiając wysyłanie dokumentów i wyświetlanie ich na monitorach odbiorców lub jako wydruki zgodnie z przeznaczeniem. Plik PDF reprezentuje uporządkowaną sekwencję stałych stron. Planowany wygląd wszystkiego, co zawiera każda strona, jest zdefiniowany aż do najmniejszego szczegółu. Cały tekst, grafika i obrazy są określone tak, aby pojawiały się w precyzyjnych miejscach na stronie w określonym kolorze, o określonym i ustalonym rozmiarze. Twórca pliku PDF określa dokładny wygląd, który zobaczy użytkownik, a rendery PDF, takie jak Adobe Reader, wyświetlają zawartość strony dokładnie tak, jak określono.

Formatowanie tekstu

Pliki PDF mogą zawierać kilka typów danych. Obejmują one tekst, grafikę rastrową, grafikę wektorową i czcionki (glify). Plik PDF niekoniecznie zawiera wszystkie typy danych. Przykładowo plik PDF może wyglądać tak, jakby zawierał tekst, podczas gdy w rzeczywistości wyświetla tylko obraz zawierający tekst. Tekst wyświetlany w ten sposób zachowuje się inaczej niż zwykły tekst, gdy plik jest manipulowany przez oprogramowanie wyświetlające.

Tekst w pliku PDF odnosi się do określonej czcionki i rozmiaru czcionki. Odniesienie to może dotyczyć czcionek zawartych w samym pliku lub czcionek zewnętrznych, które mają być dostępne dla oprogramowania do renderowania. Jeśli czcionki nie są dostępne, dane wyjściowe mogą zostać niepoprawnie renderowane. Obrazy (grafika) mogą być oparte na rastrze lub wektorze. Obraz rastrowy (znany również jako bitmapa) jest często tworzony przez skanowanie. Rozdzielczość obrazu (szerokość i wysokość piksela) jest określana podczas tworzenia pliku. Oprogramowanie do renderowania skaluje obraz na podstawie informacji zawartych w pliku. Obrazy wektorowe oparte są na liniach i krzywych matematycznych. Tego typu obrazy można powiększać bez utraty jakości obrazu.

Wyświetlono: 3406

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej