Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Niewielki spadek produkcji tworzyw w Europie

23.10.2019
Niewielki spadek produkcji tworzyw w Europie

W trakcie targów K w Düsseldorfie organizacja PlasticsEurope zaprezentowała najnowsze dane rynkowe w sektorze tworzyw sztucznych i omówiła postępy w realizacji dobrowolnych zobowiązań branży.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2018 osiągnęła blisko 360 mln ton, natomiast w Europie zaobserwowano niewielki spadek produkcji - wyniosła ona 61,8 mln ton wobec 64,4 mln ton w roku 2017. Od roku 2006 ilość tworzyw poddanych w Europie recyklingowi zwiększyła się dwukrotnie. Jednocześnie przemysł na naszym kontynencie jest głęboko zaangażowany w przyspieszenie transformacji w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania tworzyw sztucznych w gospodarce.

- W roku 2018 nastąpił dalszy wzrost produkcji tworzyw sztucznych na świecie, podczas gdy w Europie produkcja spadła, a prognozy na rok 2019 wskazują, że trend ten się utrzyma, biorąc pod uwagę spodziewane wyniki gospodarki europejskiej. Producenci tworzyw sztucznych odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ograniczenie wzrostu gospodarczego stało się faktem, a liczne branże powiązane odnotowują nawet znaczące spadki. Jest to jeden z powodów, dla których zapotrzebowanie w przetwórstwie na tworzywa sztuczne w roku 2018 osiągnęło wartość zbliżoną do tej z roku 2017. Pozytywne zmiany obserwuje się natomiast w kwestii zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych: w roku 2018 w Europie zebrano 29,1 mln ton tych odpadów, w porównaniu do 27,1 mln ton w roku 2016, a ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły w tym czasie o ok. 12% osiągając poziom 9,4 mln ton – powiedział Rüdiger Baunemann, dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope.

Komentując te dane Javier Constante, prezes PlasticsEurope, wskazał na postęp w realizacji dobrowolnego zobowiązania „Plastics 2030” zwracając uwagę, że branża znacznie wykracza poza cele wskazane w unijnej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych. Z inspiracji i przy udziale różnych uczestników łańcucha wartości branży powstały dobrze funkcjonujące platformy współpracy zajmujące się recyklingiem i racjonalnym wykorzystaniem różnych grup tworzyw sztucznych.

Ponadto PlasticsEurope zobowiązało wszystkie swoje organizacje członkowskie do przystąpienia do programu Operation Clean Sweep® (OCS), stając się w ten sposób pierwszym na świecie stowarzyszeniem branżowym, które uznało program OCS za kluczową wartość branży.

- Przemysł tworzyw sztucznych jest zdeterminowany, aby w zdecydowany sposób przyspieszyć znalezienie rozwiązania dla problemu zaśmiecenia środowiska morskiego, zmienić modele biznesowe i przekroczyć założone poziomy recyklingu – zadeklarował Javier Constante.

Wyświetlono: 686

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej