Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Niedoceniana rola transportu morskiego

04.06.2020

Chemikalia są jedną z tych kategorii produktowych, które najchętniej transportuje się drogą morską. Sprawność działania tej formy transportu wpływa zatem na konkurencyjność całej branży chemicznej.

Wraz z rozwijaną przez Grupę Azoty inwestycją „Polimery Police” – powstaje ona na terenach przylegających do Portu Police – znaczenie transportu morskiego w codziennej działalności przedsiębiorstwa w następnych latach mocno wzrośnie. Oto bowiem dostarczanie do Polic podstawowego surowca wyjściowego, jakim będzie propan i etylen, odbywać się ma drogą morską.

Stąd choćby konieczność pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, jako podstawowego warunku zaopatrzenia w surowce. Inwestycja ta stanowi obecnie jedno z głównych zadań wzmacniających potencjał krajowych portów morskich. Obejmuje przywołane pogłębienie toru wodnego na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 metrów oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Dzięki temu maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 metrów z obecnych 9,15 m. W ten sposób zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i nie będzie już konieczny ich tzw. odlichtunek w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru wodnego, będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym. Finalnie zatem wszystko to przyczyni się do obniżenia kosztów transportu morskiego.

Naturalnie i bez tej inwestycji transport morski jest opcją, z której Grupa Azoty korzysta. Już teraz dostawy fosforytów dla Grupy Azoty Police realizowane są głownie z Afryki Północnej ze względu na posiadaną relatywnie dużą dostępność oraz bogatą infrastrukturę w zakresie logistyki morskiej. W takich wypadkach szybkie i efektywne ekonomicznie zastąpienie transportu morskiego innymi środkami transportu jest po prostu niemożliwe. Transport morski sprzyja również eksportowi i zróżnicowaniu geograficznemu rynków zbytu. W krajowym przemyśle chemicznym odnosi się to głownie do nawozów, bardzo często wysyłanych w świat statkami.

Swego czasu  testowała też Grupa Azoty transfer nawozów z Kędzierzyna - Koźla do Polic rzeką Odrą, co było możliwe z uwagi na fakt posiadania przez Grupę Azoty ZAK własnego portu i połączenia z Kanałem Gliwickim.

– Transport wodny to najbardziej przyjazna środowisku forma przewozów, która pozwala odciążyć transport drogowy i kolejowy. Szczególną rolę żegluga śródlądowa może odgrywać w dostawach towarów do portów w Szczecinie/Świnoujściu, Gdańsku oraz Gdyni. 250 ton nawozów załadowanych na jedną barkę to równowartość 10 samochodów ciężarowych. Decydując się na drogę wodną, zmniejszamy ruch na drogach, ograniczamy emisję spalin i mamy gwarancję wyższego stopnia bezpieczeństwa transportu – mówił wówczas Andrzej Klimek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej w spółce OT Logistics, która wykonywała przewóz.

Wyświetlono: 818

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej