Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Nie wszystkie zabawki są pozbawione ftalanów

20.11.2020

Wciąż istnieją zabawki na polskim rynku, które nie są wolne od szkodliwych ftalanów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił ocenę tego, czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania prawne i są bezpieczne dla dzieci. W laboratorium UOKiK przeprowadzono badania właściwości chemicznych zabawek pod kątem obecności w niech ftalanów.

Najwięcej objętych kontrolą zabawek (163) pochodziło z Chin. Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (57), zastrzeżenia zgłoszono też wobec czterech zabawek wyprodukowanych w Polsce, trzech pochodzących z Wielkiej Brytanii, dwóch pochodzących z Niemiec oraz jednej o nieustalonym pochodzeniu. Łącznie zakwestionowano 67 z 204 skontrolowanych zabawek: 40 lalek, dziewięć figurek, sześć piłek, dwa pociski zakończone przyssawkami, itd.

W Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi przeprowadzono łącznie 156 badań laboratoryjnych zabawek pod kątem występowania ftalanów , stwierdzając przekroczenie dopuszczalnego stężenia tych substancji w 36 zabawkach (np.: ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 45,1 ±5% w głowie lalki; ftalan diizobutylu (DIBP) w ilości 15,4% w zabawce figurka do skakania). Pod kątem obecności ftalanów najczęściej badano lalki (70 wyrobów), również w tej grupie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości (29 zakwestionowanych wyrobów).

W tym roku odsetek zabawek, w których stwierdzono przekroczenie zawartości ftalanów wyniósł 23% zabawek przebadanych laboratoryjnie. W czwartym kwartale 2019 r. nieprawidłowości w tym zakresie wykryto w 28% zabawek (ftalany wykryto w 14 z 50 przebadanych próbek), zatem należy stwierdzić, że odsetek zabawek zawierających niedozwolone substancje chemiczne nieznacznie się obniżył. Nadal najwięcej przekroczonych wartości ftalanów stwierdza się w lalkach, wykonanych z PCW, a szczególnie w ich miękkich częściach, np. głowy czy kończyny.

Najwięcej niezgodności formalnych dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera (35,1%). Inspektorzy Inspekcji Handlowej w sześciu przypadkach stwierdzenia niezgodności formalnych (np. brak informacji umożliwiających identyfikację zabawki, brak informacji identyfikujących producenta oraz importera) wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Wydano jedną decyzję zakazującą udostępniania zabawki. Jednocześnie inspektorzy skierowali do Prezesa UOKiK dziewięć wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych . Sprawy są obecnie analizowane.

Tagi


UOKiK ftalany
Wyświetlono: 156

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej