Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Nie maleje zainteresowanie tworzywami odpornymi mikrobiologicznie

28.03.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek antybakteryjnych tworzyw sztucznych wart jest 29,6 mld dolarów i do 2023 r. rosnąć ma w tempie 7,8% rocznie.

Rynek tworzyw sztucznych odpornych mikrobiologicznie (przeciwdrobnoustrojowych) obejmuje tworzywa masowe, konstrukcyjne oraz o wysokiej wydajności. Wśród istotnych zastosowań znajdujemy produkcję opakowań, motoryzację, dobra konsumpcyjne, medycynę i opiekę zdrowotną oraz branżę budowlaną i konstrukcyjną.

Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój branży tworzyw odpornych mikrobiologicznie jest postępująca urbanizacja oraz coraz większe zapotrzebowaniem ze strony sektora opieki zdrowotnej, gdzie obszary zastosowań tworzyw odpornych mikrobiologicznie są niezwykle szerokie.

Oczekuje się, że znaczenie tworzyw przeciwdrobnoustrojowych w zastosowaniach medycznych i medycznych będzie szybko rosło. Ponadto przewiduje się, że innowacje w zastosowaniach medycznych i medycznych, rozwój nietoksycznego sprzętu będą napędzać rozwój rynku tworzyw sztucznych przeciwdrobnoustrojowych. Urządzenia chirurgiczne i medyczne, takie jak cewniki, zasłony kabinowe, łóżka i implanty dentystyczne, to kolejne przykłady medycznego zastosowania tworzyw przeciwdrobnoustrojowych.

Wyświetlono: 600

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej