Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Nie ma zgody na propozycje Komisji Europejskiej w sprawie EU ETS

19.02.2016
Nie ma zgody na propozycje Komisji Europejskiej w sprawie EU ETS

W Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie w sprawie IV etapu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS).

Spotkanie odbyło się w ramach prac Komisji ENVI (Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności). Było poświęcone propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym. reformy EU ETS po 2020 r. Zaproponowane przez KE zmiany w systemie ETS, a zwłaszcza nowookreślone niższe poziomy bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zostały negatywnie ocenione przez polskich eurodeputowanych. Negatywnie o propozycjach KE wypowiadały się również organizacje reprezentujące przemysł z większości krajów UE argumentując, że wprowadzenie tych propozycji w niezmienionym kształcie negatywnie wpłynie na konkurencyjność i rozwój gospodarki europejskiej, a zwłaszcza na sytuację na rynku pracy w poszczególnych państwach UE.

W wysłuchaniu wziął udział Krzysztof Łokaj, dyrektor w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

- Propozycje KE oceniamy jako zbyt radykalne. W przypadku przyjęcia systemu w kształcie zaproponowanym przez KE koszty dla przemysłu energochłonnego w Europie negatywnie wpłyną na jego konkurencyjność na światowych rynkach – ocenił Krzysztof Łokaj.

Wyświetlono: 726

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej