Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Nie będzie dodatkowych obowiązków dla producentów kosmetyków

26.07.2017

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego poinformował, że w wyniku jego interwencji w Ministerstwie Rozwoju odrzucona została propozycja przyjęcia wartości NDS dla mocznika.

O taką decyzję PZPK apelował do Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Złożył on bowiem propozycję przyjęcia wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego (NDS) dla mocznika na poziomie 10 mg/m3. W odpowiedzi na propozycję ekspertów, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przekazał do Ministerstwa Rozwoju swoje stanowisko, w którym poprosił o odrzucenie powyższej propozycji. W ocenie PZPK, propozycja przyjęcia wartości NDS dla mocznika na poziomie 10 mg/m3 była nieuzasadniona, gdyż mocznik wykazuje bardzo małą lotność, co wykluczona możliwość narażenia na pary mocznika. Zdaniem przedstawicieli Związku, przyjęcie tej propozycji wiązałoby się z koniecznością monitorowania stężenia w miejscu pracy, a więc nałożyłoby dodatkowe, uciążliwe obowiązki na producentów kosmetyków.

Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało pozytywnie na ten apel i Komisja ds. NDS i NDN odstąpiła od głosowania proponowanej wartości NDS dla mocznika. Większość członków Komisji podzieliła argumentację Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Wyświetlono: 710

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej