Nowości - Chemia rolnicza - Ze świata

Nawozy a emisja gazów cieplarnianych

26.07.2017
Nawozy a emisja gazów cieplarnianych

Jak przekonuje organizacja Fertilizers Europe, będąca głosem europejskiego przemysłu nawozowego, produkcja, transport i stosowanie nawozów mineralnych przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio do emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla i podtlenku azotu.

Z przedstawionych przez Fertilizers Europe opracowań dowiadujemy się, że nawozy zwiększają wydajność produkcji rolnej i stymulują pobieranie CO2 przez uprawy i sekwestrację w glebie. Zwiększają plony i zmniejszają konieczność kultywacji nowych gruntów, przez co unika się emisji gazów cieplarnianych powstających podczas zmiany przeznaczenia gruntów – sama zmiana przeznaczenia przyczynia się do powstawania 12% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Analiza cyklu życia nawozów określa emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w produkcji nawozów sztucznych, podczas transportu i przechowywania, a także podczas nawożenia i wzrostu upraw, czyli na każdym etapie „życia” nawozu. Zapewnia to lepsze zrozumienie tego, co można i należy zrobić, aby poprawić ogólny bilans węglowy. Aby uzyskać porównywalność różnych gazów cieplarnianych, przekształca się je w równoważniki CO2.

Różne typy nawozów mają różny ślad węglowy. Podczas produkcji mocznik emituje mniej CO2 niż saletra amonowa (azotan amonu). Po wysianiu różnica ta ulega odwróceniu, ponieważ mocznik uwalnia CO2 zawarty w jego cząsteczce. Przeciętnie należy spodziewać się, że więcej N2O zostanie uwolnione z gleby po wysianiu mocznika, w porównaniu z nawozem DAN.

Ślad węglowy cyklu życia jest zatem wyższy dla mocznika niż dla nawozów DAN. Ponadto straty ulatniania z mocznika i mniejsza efektywność N muszą być rekompensowane przez wyższe dawki, około 15%, co dodatkowo podwyższa ślad węglowy. Tak więc podczas pomiaru śladu węglowego danego rodzaju nawozu kluczowe znaczenie ma porównanie całego cyklu życia produktu.

Szczegóły ilustrujące, iż ślad węglowy cyklu życia dla saletry amonowej (azotanu amonu) jest niższy niż dla mocznika i UAN (roztworu mocznikowo-saletrzanego) obrazuje poniższe zdjęcie. Gdy kompensuje się niższą wydajność mocznika i UAN (roztworu mocznikowo-saletrzanego) wyższą dawką, różnica jest jeszcze bardziej wyraźna.

Porównywalne emisje węglowe z różnych rodzajów nawozów

Wyświetlono: 4099

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej