Artykuły - Przemysł detergentowy

Naturalne kontra sztuczne substancje barwiące stosowane w chemii gospodarczej

09.07.2020
Autor: Agata Wawrzyńczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
Naturalne kontra sztuczne substancje barwiące stosowane w chemii gospodarczej

Środki barwiące wykorzystywane są od wieków. Obecnie stosuje się je m.in. jako „kosmetyki” dla innych produktów, nadające im estetyczny wygląd oraz wyróżniające je na tle innych produktów o podobnym działaniu.

Środki barwiące wykorzystuje się niemal we wszystkich gałęziach przemysłu przy produkcji m.in. kosmetyków, produktów chemii gospodarczej, środków spożywczych, leków, tekstyliów, materiałów budowlanych czy tworzyw sztucznych.

Pośród środków barwiących wyróżnia się barwniki oraz pigmenty. Barwniki, będące głównie związkami organicznymi, są rozpuszczalne w podłożu i pozwalają uzyskiwać jaśniejszy kolor niż pigmenty. Są jednak mniej trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne (np. światło). Należą do nich m.in. barwniki azowe, kumarynowe, antrachinonowe, ftalocyjaninowe i perylenowe. Z kolei pigmenty to przede wszystkim tlenki metali i sole nieorganiczne. Otrzymywane są w formie cząstek rozpraszanych w medium nośnym, a ich barwa zależy od wielkości drobin i rodzaju użytego medium. Uzyskiwane kolory zazwyczaj są bardzo trwałe, jednak matowe i bez głębi.

Rolą środków barwiących jest nadawanie koloru, zatem warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest kolor? Przy powstawaniu wrażenia barwnego istotne są właściwości spektralne źródła światła. Aby mogło ono zaistnieć konieczne jest też wystąpienie kilku powiązanych ze sobą zjawisk wynikających z interakcji światła z materią, takich jak: absorpcja, odbicie, dyfrakcja, rozpraszanie i fluorescencja. Do zarejestrowania tego wrażenia niezbędny jest sprawnie działający system percepcji, obejmujący oko i system transmisji sygnału do mózgu, gdzie następuje ostateczna interpretacja wrażenia barwnego. Oko ludzkie reaguje tylko na długości fal z przedziału od ok. 400 nm (fiolet) do 750 nm (czerwień), a zatem, by mogło ono odebrać wrażenie kolorystyczne potrzebne jest promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z tego zakresu. W wiązce światła widzialnego wyróżnia się trzy podstawowe barwy: czerwoną, żółtą i niebieską, a z ich kombinacji powstają barwy pośrednie.

Wyświetlono: 653

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej