Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Nasza część Europy coraz ważniejszym miejscem produkcji opartej na sodzie

28.01.2020

Trwająca od lat współpraca Grupy CIECH, jako liczącego się europejskiego producenta sody kalcynowanej z dostawcami wysokiej jakości piasku z polskich złóż oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka z dużym udziałem inwestycji infrastrukturalnych pozwoliły stworzyć zarówno w Polsce, jak i w naszej części Europy duży klaster produkcji i przetwórstwa szkła.

W latach 2019-2020 moce zlokalizowanych w Polsce fabryk szkła płaskiego wzrosną o ok. 45% względem 2018 roku, dzięki czemu nasz kraj będzie liderem pod względem nowych inwestycji w tej branży. W ubiegłym roku została otwarta nowa linia produkcyjna w hucie szkła w Ujeździe pod Częstochową, a w tym roku możliwe jest uruchomienie kolejnych inwestycji w obszarze produkcji szkła płaskiego. Rosnąca popularność opakowań szklanych w Europie może skutkować także inwestycjami w tym segmencie – w Polsce i w całej Europie Środkowo – Wschodniej obecni są duzi producenci opakowań szklanych. Plany rozbudowy mocy szkła opakowaniowego na najbliższe lata są też ogłaszane w Europie Zachodniej.

Soda kalcynowana z polskich i niemieckich zakładów CIECH trafia już teraz do ok. 300 lokalizacji na świecie. Połowa sody kalcynowanej używanej w skali globalnej wykorzystywana jest jako surowiec do produkcji szkła. Znajduje także zastosowanie przy wyrobie środków piorących i czyszczących, a także w przemyśle chemicznym. Soda kalcynowana jest wykorzystywana również m.in. w przemyśle metalurgicznym w krajach skandynawskich i przy produkcji materiałów izolacyjnych oraz w szybko rosnącym segmencie wytwarzania baterii.

CIECH oprócz korzystnych trendów w obszarze sody kalcynowanej, w ostatnich kwartałach zwiększył także udział w rynku sody oczyszczonej w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując sodę oczyszczoną stosowaną w przemyśle spożywczym i paszowym w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji czy Austrii. Z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska przewidywany jest też istotny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych. Szczególnie istotne jest to w świetle zwiększających się wymogów co do emisji zanieczyszczeń w transporcie morskim – nowe standardy International Maritime Organisation obowiązujące od początku 2020 roku).

Wyświetlono: 308

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej