Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

Nanotechnologia w przemyśle papierniczym

19.06.2017

Spółka Pasaco realizuje projekt badawczo – rozwojowy, którego kluczowym elementem jest wykorzystanie zdobyczy nanotechnologii oraz nanokompozyty.

W ramach prowadzonych działań Pasaco, producent papierów powlekanych z siedzibą w Solcu Kujawskim, opracowuje powłokę barierową z wykorzystaniem nanokomponentów, która to powłoka ma za zadanie zabezpieczyć materiały papierowe przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Koncepcja zakłada wykorzystanie w recepturze powłoki dobranych w ramach prac B+R nanocząstek w celu stworzenia kompozycji do zastosowania na oferowanych przez spółkę papierach, co istotnie podniesie właściwości użytkowe gotowych wyrobów, zoptymalizuje proces ich wytwarzania oraz zwiększy przyjazność dla środowiska.

Zainteresowanie firmy nanokompozytami wynika z ich specyficznych właściwości mechanicznych, barierowych i termicznych, które są znacznie lepsze w porównaniu do tradycyjnych kompozytów. Światowe badania potwierdzają, że dodatki nanocząstek w ilości 3-5% wystarczą, by osiągnąć określone wysokie właściwości nanokompozytów.

- Opracowana nanopowłoka zostanie wykorzystana do udoskonalenia papierów kraft oraz papierów i etykiet termicznych. Cele projektu będą osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych ze stworzeniem nanokompozycji o właściwościach barierowych, a dokładnie opracowaniem receptury, jej przetestowaniem i koniecznymi modyfikacjami, zweryfikowaniem oczekiwanych właściwości w warunkach laboratoryjnych i na maszynach produkcyjnych, określeniem sposobu powlekania, opracowaniem udoskonalonych produktów, ich przetestowaniem oraz wykonaniem prototypów – tłumaczy firma Pasaco.

Rezultatem projektu będzie opracowana formuła powłoki, zawierająca nanokomponenty i przeznaczona do powlekania materiałów papierowych oraz dwa znacząco udoskonalone produkty: papiery kraft oraz termiczne, w których nanopowłoka znajdzie zastosowanie.

Wyświetlono: 2064

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej