Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Najważniejsze wyzwania sektora energii w Europie Centralnej

05.10.2015

Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ – Południe i zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w Europie to w ocenie Maroša Šefčovičia, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Unię Energii i Pawła Olechnowicza, przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) najpilniejsze potrzeby związane z rozwojem europejskiego sektora energetycznego.

Przed sektorem energetycznym wiele wyzwań i zagrożeń. Jednym z nich jest przenoszenie mocy rafineryjnych z Unii Europejskiej do regionów o niższych kosztach energii i łagodniejszych przepisach środowiskowych.

W ocenie Pawła Olechnowicza, Europa potrzebuje silnego sektora rafineryjnego, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej.

- Zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania spadku mocy wytwórczych i niedopuszczenia do utraty tysięcy miejsc pracy w UE. Przenoszenie mocy wytwórczych poza Europę szkodzi również środowisku naturalnemu, bo unijne rafinerie emitują znacznie mniej związków węgla niż analogiczne zakłady w pozostałych częściach świata. Aby sprostać międzynarodowej konkurencji ze strony tych regionów, gdzie nie obowiązuje system ETS, przemysł rafineryjny winien otrzymać 100% uprawnień do emisji CO2 do 2030 r. – podkreślił Paweł Olechnowicz.

Działania legislacyjne wspierające konkurencyjność sektora energii muszą jednak iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę i zwiększaniem dywersyfikacji dostaw energii w Europie. Stąd znaczenie Korytarza Północ - Południe, który ma połączyć rynki Europy Centralnej, zarówno ze sobą, jak i z zachodnią częścią kontynentu. Budowa tego Korytarza jest kluczowym warunkiem dalszej integracji europejskiej.

– Europa potrzebuje przemysłu, dlatego chcemy, by mógł się on tutaj rozwijać i zwiększać swą konkurencyjność. Dotyczy to całego sektora energii, związanego tak z wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu, jak i produkcją energii elektrycznej. Mam świadomość, że sektor ten wymaga znaczących inwestycji, które nie są możliwe bez właściwych regulacji na poziomie unijnym. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić europejskiemu przemysłowi odpowiednie warunki do rozwoju – zapewnił Maroš Šefčovič.

Najnowszy raport CEEP pokazuje, jak wiele – politycznie, gospodarczo i społecznie – może zyskać Polska i cała Europa dzięki Korytarzowi Północ – Południe. Raport był przedmiotem debaty prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier. W listopadzie tego roku w Waszyngtonie odbędzie się z inicjatywy CEEP Okrągły Stół na temat przyszłości rynku LNG, którego celem jest zwiększenie możliwości dostaw gazu z USA do Europy.

Wyświetlono: 836

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej