Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Na jakim etapie jest projekt "Polimery Police"?

21.11.2018
Na jakim etapie jest projekt

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police poinformowała na jakim etapie są przygotowania do kluczowej dla niej inwestycji, jaką jest budowa w Policach kompleksu do produkcji propylenu i polipropylenu.

Wiadomo już, że spłynęło kilka ofert na generalnego wykonawcę kontraktu w formule pod klucz za cenę ryczałtową. Kim są kandydaci nie ujawniono, powołując się na tajemnice. Wykonawca taki ma być wyłoniony w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejnym etapem będzie pozyskanie ofert finansowania, a następnym podpisanie kontraktu na wykonawstwo.

Projekt o nazwie „Polimery Police” obejmujące budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Zgodnie z realizowanym harmonogramem budowa rozpocznie się w czwartym kwartale 2019 r., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 r.

W styczniu 2018 r. PDH Polska, czyli spółka powołana do tej inwestycji oraz Grace Technologies podpisały umowy na zakup licencji na technologię produkcji polipropylenu i dostawy katalizatorów. W ostatnim dziesięcioleciu była ona najczęściej wybieraną technologią produkcji polipropylenu, a do jej walorów zalicza się m.in. ograniczoną liczbę operacji i procesów jednostkowych oraz doskonałe właściwości otrzymywanych typów polipropylenu zapewnionych także przez wykorzystanie nowoczesnych katalizatorów. Tym samym spółka jest już w posiadaniu kluczowych dla procesu technologicznego licencji.

W związku z rozszerzeniem zakresu inwestycyjnego o instalacje do produkcji polipropylenu przygotowano już nowy raport o oddziaływaniu na środowisko. Dokument został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie trwa procedura administracyjna związana z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji „Polimery Police”.

W obszarze technicznym prace obejmowały przygotowanie dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie projektu bazowego instalacji polipropylenu, projektu FEED instalacji pomocniczych kompleksu oraz koncepcji infrastruktury logistycznej polipropylenu. Opracowana dokumentacja została przekazana potencjalnym oferentom w przetargu na Generalnego Wykonawcę w formule „pod klucz”.

Rozpoczęto inwentaryzację dendrologiczną i ornitologiczną dotyczącą zarówno terenu budowy, jak i jego zaplecza. Opracowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń formalnoprawnych niezbędnych do likwidacji infrastruktury na terenie przeznaczonym na budowę instalacji Polimery Police. Ponadto prowadzone są prace związane z wywiadem ferromagnetycznym dla terenu budowy, jak i jego zaplecza, a także w akwenie podejściowym terminala portowego.

Równolegle w ostatnim czasie prowadzono działania w zakresie pozyskania finansowania dla projektu. Odbyła się kolejna runda spotkań z instytucjami finansowymi, których głównym celem było przedstawienie strategii handlowej spółki oraz otoczenia rynkowego. W międzyczasie otrzymano wstępne raporty due dilligence od doradców instytucji finansujących. Ponadto prace w tym obszarze skupiały się na przygotowaniu pakietu informacyjnego dla instytucji finansowych. Dystrybucja pakietu nastąpiła w drugiej połowie października tego roku. Spółka obecnie oczekuje na oferty finansowania projektu.

Przygotowano także kompleksową strategię handlową. Została ona pozytywnie oceniona przez doradcę rynkowego instytucji finansujących. Ponadto kontynuowano rozmowy nad uzgodnieniem wstępnych warunków handlowych z dystrybutorami oraz z przetwórcami polipropylenu w Polsce i poza naszymi granicami. Podpisano listy intencyjne pokrywające istotne zapotrzebowanie na surowce oraz sprzedaż produktów.

Wyświetlono: 771

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej