Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Możliwy podział spółki CIECH Sarzyna

28.10.2019

Grupa CIECH rozpoczęła szczegółowy przegląd opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze swoich aktywów. W tym celu zaczyna się przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy CIECH w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach CIECH Sarzyna. 

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze strategii Grupy CIECH, tj. stworzenia efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Osiągnięciu tego celu służyć ma również budowanie wartości poprzez reorganizację  portfolio aktywów i skupienie się na obszarach o kluczowym znaczeniu dla działalności Grupy CIECH.

CIECH Sarzyna prowadzi obecnie działalność obejmującą dwa obszary biznesowe: obszar biznesowy Agro i obszar biznesowy Żywice, przy czym planowane jest i trwają analizy dotyczące wydzielenia obszaru biznesowego Żywice do odrębnej spółki CIECH Żywice. W konsekwencji tego firma CIECH Sarzyna prowadzić miałaby działalność w ramach obszaru biznesowego Agro, zaś CIECH Żywice w ramach obszaru biznesowego Żywice.

Decyzja co do przyjęcia planu podziału zostanie podjęta w najbliższych tygodniach.

Wyświetlono: 523

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej