Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

MOL rozszerza kompetencje o recykling

28.01.2020

Węgierski koncern MOL finalizuje przejęcie Aurora Group, wzmacniając tym samym swoją pozycję w sektorze recyklingu tworzyw sztucznych. Staje się równocześnie dostawcą komponentów pochodzących z recyklingu dla branży motoryzacyjnej, jako dostawca.

MOL poinformował, że zawarta transakcja wpisuje się w strategię Grupy MOL 2030, zakładającej przejście od modelu opartego na paliwach tradycyjnych do modelu bazującego na generujących większą wartość produktach petrochemicznych. Koncern rozszerza portfolio produktów o kompetencje w zakresie inżynierii tworzyw sztucznych i mieszanek polipropylenu na bazie surowców z odzysku. Niemiecka spółka Aurora produkuje bowiem mieszanki tworzyw sztucznych.

- Dzięki innowacyjnym produktom i odpowiedniemu modelowi biznesowemu, Aurora znakomicie uzupełnia obecne portfolio petrochemiczne Grupy MOL, jednocześnie wpisując się w cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zakłady produkcyjne Aurory zlokalizowane są w pobliżu fabryk samochodów oraz klastrów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Baden- Württemberg w Niemczech, co tworzy unikalny, zamknięty model biznesowy. Aurora odbiera tworzywowe odpady przemysłowe, przetwarza je, a następnie uzdatnia do ponownego zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki połączeniu doświadczenia Grupy MOL z wyjątkowym know-how Aurory, możliwy będzie szybszy rozwój na rynku przy jednoczesnym odciążeniu środowiska naturalnego. Przejęcie to stanowi kolejny, po nawiązaniu partnerstwa z niemiecką APK, krok na drodze transformacji Grupy MOL, która planuje stać się wiodącym graczem na rynku chemicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki portfolio Aurory, Grupa MOL może wzmocnić swoją obecność w sektorze motoryzacyjnym, który pozostaje kluczowy dla firmy, jednocześnie odpowiadając na zapotrzebowanie klientów, którzy poszukują bardziej zrównoważonych środowiskowo produktów - powiedział Ferenc Horváth, Executive Vice President ds. Segmentu Downstream w Grupie MOL.

Wyświetlono: 655

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej