Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Mnóstwo prac B+R w Grupie Azoty Puławy

04.10.2019

Bogatym zestawem prac o charakterze badawczo – rozwojowym, realizowanych w ostatnich miesiącach, może się pochwalić Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Będące w toku zadania dotyczą przede wszystkim opracowania nowych i rozwoju istniejących technologii oraz udoskonalania wytwarzanych produktów.

W Puławach w ramach projektu KAPROPOL pod tytułem „Opracowanie procesu otrzymywania ε-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej” realizowany jest projekt, który ma na celu opracowanie możliwego do wdrożenia w skali przemysłowej efektywnego ekonomicznie i technologicznie sposobu wytwarzania produktu ε-kaprolaktonu metodą katalityczną.

Z kolei w ramach programu sektorowego INNOCHEM spółka pracuje nad wdrożeniem zaawansowanego systemu sterowania na instalacji do produkcji amoniaku. Oczekiwanym efektem wdrożenia będzie obniżenie energochłonności (zmniejszenie zużycia głównego surowca, czyli wysokometanowego gazu ziemnego) i energochłonności procesu oraz poprawa bezpieczeństwa procesowego i zmniejszenie wpływu na środowisko.

W zaawansowanej fazie znajduje się także zadanie polegające na opracowaniu innowacyjnych nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie oraz ocenie efektów ich zastosowania w mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Ogrodnictwa, Grupa Azoty Puławy, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Przy współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych wyprodukowane zostały próbne partie nawozów, zweryfikowane pod kątem przeżywalności mikroorganizmów oraz stabilności nowych produktów. Zostały one już przekazane do doświadczeń polowych. Otrzymane bionawozy zostały poddane testom fizyko-chemicznym i ocenie ich składu jakościowego i ilościowego. Trwają badania nad opracowaniem optymalnej metody wprowadzania pożytecznych mikroorganizmów do formulacji nowych bionawozów oraz doborem właściwego nośnika dla mikroorganizmów pod kątem wydłużenia ich przeżywalności w nawozach.

W Puławach ma także miejsce projekt badawczy z zakresu tzw. zielonej technologii. Dotyczy on produkcji związku organicznego na bazie surowców odnawialnych i odpadowych z wykorzystaniem bakterii, co będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej.

Ciekawym zadaniem jest chęć stworzenia nowych nawozów na bazie kwasu azotowego: CN, MgN, KN, CN-MgN. Myślą, która tutaj przyświeca badaczom jest wydłużenie łańcuchów produktowych. Pomysł ten jest wdrażany w życie przy okazji inwestycji, jaką jest modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego.

Wyświetlono: 1383

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej