Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Mniejsza energochłonność to priorytet Grupy Lotos

28.04.2020

Grupa Lotos poinformowała, iż stale podejmuje działania związane z optymalizacją kosztów energii. Taka aktywność przełożyć ma się na dalsze wielomilionowe oszczędności oraz poprawę stanu środowiska.

Rafineria Grupy Lotos zużywa trzy razy więcej energii niż system ciepłowniczy całego Gdańska. To dużo, ale z drugiej strony instalacja firmy należy do najbardziej efektywnych energetycznie na świecie. Całkowite zużycie energii przez gdańską rafinerię wyniosło w 2019 roku 28 767 teradżuli. Koszt tej energii to największy wydatek w działalności Grupy Lotos, poza kosztem zakupu ropy. To dlatego koncern od lat inwestuje w zakresie efektywności energetycznej. Ma to odzwierciedlenie w światowych rankingach, gdzie jego zakład plasuje się w czołówce. 

- Tak duża firma, jak nasz koncern paliwowy, to system naczyń połączonych. Aby wszystko przebiegało sprawnie potrzebna jest wzorowa współpraca między poszczególnymi obszarami. Dlatego dla ciągłego doskonalenia tego procesu w spółce funkcjonuje specjalna komórka o nazwie Dział Efektywności Energetycznej. Pracownicy tego zespołu ściśle współpracują z poszczególnymi częściami organizacji. W lutym tego roku rozpoczęto szerokie działania w kierunku zmniejszania zużycia energii przez rafinerię. Zaangażowano w nie przedstawicieli wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy Lotos oraz wielu inżynierów operacyjnych i procesowych. Co tydzień odwiedzaliśmy inny zakład, dyskutowaliśmy, obserwowaliśmy wskaźniki zużycia energii, zastanawialiśmy się wspólnie, co można poprawić. Następnie rozpoczęliśmy testy na instalacjach sprawdzające możliwości zmniejszenia zużycia energii – tłumaczy Szymon Walkowski, kierownik Działu Efektywności Energetycznej Grupy Lotos. 

Firma w najbliższym czasie planuje przeprowadzić certyfikacje systemu ISO 5100. Zamierza także usprawnić harmonogramowanie energetyki wprowadzając nowe wytyczne. Istotnym elementem jest pozyskiwanie białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezwykle ważna jest także bezinwestycyjna optymalizacja rafinerii. To działania, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych, a mają olbrzymie znaczenie.

- W tej kwestii widać, że Grupa Lotos dba o odpowiednią kulturę pracy i zachęca pracowników do stawiania pytań i zaangażowania. Sprawne i skuteczne zarządzanie energią wymaga bowiem współpracy wszystkich części naszej organizacji, wspólnego poszukiwania pomysłów i wdrażania nowych rozwiązań. Jako przedsiębiorstwo funkcjonujące w branży rafineryjnej mamy świadomość naszego wpływu na środowisko. Dlatego, oprócz konkretnych oszczędności jakie mogą przynieść nam zabiegi optymalizacyjne, do działania motywują nas również względy ekologiczne – przekonuje Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

Usprawnienia spółki w zakresie efektywności energetycznej przekładają się bezpośrednio na czystsze powietrze i mniejsze zużycie wody. Istotną poprawę współczynników efektywności uzyskano dzięki przestawieniu pieców na gaz ziemny. To sprawiło, że firma emituje do atmosfery bardzo mało siarki i pyłów. 

- Nasza spółka bardzo mocno zaangażowała się także w kwestię zmniejszenia emisji CO2. Obecnie na świecie obserwujemy coraz to nowe restrykcje i drastyczne zwiększenie cen opłat za wytworzenie tego gazu do atmosfery. Z roku na rok będzie to z pewnością ważne obciążenie dla budżetu spółki. Dlatego Grupa Lotos już teraz przygląda się temu zagadnieniu i podejmuje konkretne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 – wyjaśnia Dział Komunikacji Zewnętrznej Grupy Lotos.

Wyświetlono: 581

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej