Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Mniej platyny w ogniwach paliwowych

15.09.2015

Firmy Solvay i Johnson Matthey, a także instytuty badawcze z Niemiec, Włoch, Francji i Korei pracują nad projektem, mającym za zadanie zminimalizować zawartość platyny w ogniwach paliwowych.

Platyna jest jednym z najpowszechniej stosowanych katalizatorów w pojazdach napędzanych ogniwami paliwowymi, ale ma tę wadę, iż jest bardzo droga. Stąd prace zmierzające do opracowania katalizatora ogniw paliwowych o mniejszej zawartości platyny, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości i sprawności.

Jak tłumaczą uczestnicy projektu, ogniwa paliwowe mają ważną rolę do odegrania w pojazdach przyszłości. Rozwijana przez nich technologia może uzupełniać rozwój pojazdów elektrycznych, pomagając w znacznym stopniu poszerzyć ich asortyment. Udoskonalenie zespołu elektrod membranowych, czyli kluczowego komponentu ogniw paliwowych dla motoryzacji może przyspieszyć ten proces.

Podstawowym celem prac jest opracowanie zespołów MEA z ultraniską zawartością platyny poniżej 0,2 g/cm2. Wysiłki naukowców są ukierunkowane na poprawę długoterminowej stabilności tych katalizatorów, osiągnięcie 5000 godzin pracy dynamicznej przy tempie degradacji poniżej 10 mikrowoltów na godzinę. Ponadto oczekuje się, że gęstość mocy zespołów MEA będzie rzędu 1 W/cm2. Aby osiągnąć cele projektu, bezwzględnie konieczne jest zrozumienie procesów degradacji mających zastosowanie do takich zespołów MEA i związku pomiędzy degradacją, żywotnością i zawartością platyny. Innym ważnym punktem jest poprawienie wydajności komponentów MEA w warunkach pracy dynamicznej.

Uczestnikom projektu udało się już zwiększyć stabilność elektrochemiczną katalizatora anodowego w różnych temperaturach roboczych i zakresach poziomu wilgotności. Dzięki zastosowaniu elektrokatalizatora katodowego platynowo-kobaltowego możliwe było uzyskanie celu projektu w zakresie wydajności i stabilności zespołów MEA. Poza
pomyślnym opracowaniem nowatorskich membran węglowodorowych, opracowano także nowe dyspersje kwasu perfluorosulfonowego o niskim równoważniku masy.

Niebawem przeprowadzone zostaną jeszcze szczegółowe testy procesów degradacji i ich wpływu na ogniwo paliwowe w różnorodnych i bardzo dynamicznych warunkach w zakładach przemysłowych i zakładach udostępnionych przez partnerów badawczych. W ramach projektu czynione są znaczne wysiłki mające na celu produkcję katalizatorów z niższą zawartością platyny, zdolnych do generowania takiej samej mocy elektrycznej do zastosowań transportowych co katalizatory konwencjonalne

Wyświetlono: 1564

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej