Wiadomości - Przemysł gumowy z kraju

Ministerstwo Zdrowia: sztuczne boiska nie stwarzają zagrożenia

22.05.2020

Ministerstwo Zdrowia informuje, że ryzyko występowania niebezpiecznych substancji chemicznych na boiskach przyszkolnych jest minimalne.

Jako materiał wypełniający syntetyczną murawę na boiskach oraz stosowany w postaci luźnej na placach zabaw i boiskach sportowych wykorzystuje się granulaty. Takie granulaty (zazwyczaj SBR i EPDM) są dobrowolnie poddawane ocenie higienicznej po złożeniu wniosku do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). W skład granulatu SBR wchodzą kauczuki naturalne i syntetyczne, sadza, siarka oraz inne dodatki stosowane w produkcji opon. W skład granulatu EPDM wchodzą z kolei kauczuki syntetyczne, kreda, kaolin, zmiękczacze, barwniki i dodatki.

- W trakcie oceny higienicznej wypełnień z granulatu SBR wymagane jest dostarczenie wyników badań wymywalności: metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), rozpuszczonego węgla organicznego (DOC), anionów (siarczanów(VI), chlorków i fluorków) i BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny). Trzeba podkreślić, że atestowany tego typu wyrób musi spełniać wysokie wymagania dotyczące wymywalności metali. Są to wartości analogiczne albo bardziej rygorystyczne niż te stosowane w przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W trakcie oceny higienicznej badany jest materiał pierwotny, który jest produktem nowym, nie podlegającym zanieczyszczeniu poprzez wieloletnią emisję niską i emisję energetyczną. Granulaty są użytkowane przez długie okresy czasu (5-10 lat) na otwartych obiektach i dlatego przy ewentualnej ocenie wyników badań elastomerów pobieranych z zewnętrznych nawierzchni, które długo zalegały na otwartym obiekcie, należy wziąć pod uwagę, że pewien udział w zanieczyszczeniu pobieranego do badań używanego granulatu może mieć emisja niska i emisja przemysłowa. Dlatego interpretacja wyników badań może być zastosowana tylko do fabrycznie nowego granulatu, a nie do tego zalegającego na boiskach przez długi czas – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Resort zapewnił, że narażenie na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne znajdujące się w śladowych ilościach w np. granulacie SBR jest nieporównywalne w odniesieniu do narażenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza w okresie grzewczym oraz narażeniem związanym z pobraniem WWA obecnym w grillowanym i smażonym mięsie. SBR nie jest klasyfikowany jako materiał rakotwórczy, mutagenny albo negatywnie wpływający na rozrodczość.

- W 2017 r. Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport pod tytułem „An Evaluation Of The Possible Health Risks Of Recycled Rubber Granules Used As Infill In Synthetic Turf Sports Fields”. ECHA, opierając się na dostępnych danych naukowych stwierdziła, że poziom narażenia na substancje szkodliwe zawarte w granulatach służących jako wypełnienie sztucznej murawy jest bardzo niski. Z tego powodu nie wniosła zastrzeżeń, co do dalszego użytkowania takich obiektów.

O sprawie pisaliśmy więcej w tym miejscu

Wyświetlono: 2283

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej