Artykuły - Tworzywa sztuczne

Miasta ruszyły na wojnę z tworzywami

06.05.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Miasta ruszyły na wojnę z tworzywami

Rynek niektórych opakowań z tworzyw sztucznych znalazł się pod presją, po tym jak polskie samorządy zadeklarowały odchodzenie od tego typu jednorazowych wyrobów.

Wałbrzych idzie najdalej

30 stycznia br. Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę w sprawie ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych, jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Za głosowało 20 radnych, wstrzymało się troje, nikt nie był przeciwko. W ten sposób Wałbrzych stał się kolejnym miastem w Polsce, gdzie przyjęto antytworzywowe prawo. Nie tylko instytucje miejskie miały być wolne od tworzyw, ale sklepy i hurtownie nie będą mogły w Wałbrzychu sprzedawać torebek foliowych. Za naruszenie zakazu miała grozić grzywna do 500 zł. Po pewnym czasie Wojewoda

Dolnośląski uchylił jednak uchwałę przyjętą w Wałbrzychu. Nie zmienia to jednak faktu, że włodarze miast coraz niechętniej patrzą na używanie wyrobów z tworzyw sztucznych.

W Wałbrzychu jako podstawę prawną uchwały wzięto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Single-Use Plastics z czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wałbrzyska uchwała, oprócz zakazu, wprowadzała także pojęcie Strefy Wolnej od Jednorazowego Plastiku, przez co należy rozumieć nieruchomości miejskie, obiekty użyteczności publicznej lub inne ogólnie dostępne znajdujące się na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wałbrzych obiekty i tereny będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych. Jednym słowem, to, co miejskie miało być w Wałbrzychu wolne od tworzyw.

„Strefa Wolna od Jednorazowego Plastiku” obowiązywać miała od 21 marca br. Konkretnie zaś zakaz dotyczył posiadania, używania oraz sprzedaży wykonanych z tworzyw sztucznych jednorazowych pojemników na żywność; pojemników na napoje; sztućców; talerzy; słomek; patyczków mocowanych do balonów; toreb na zakupy. Zabronione było także posiadanie i sprzedaż pożywienia i napojów umieszczonych w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych; wydawanie konsumentom żywności i napojów – niepakowanych fabrycznie na wynos – z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw; pakowanie produktów z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak woreczki i torby na zakupy. Powyższych zakazów miano nie stosować jedynie do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w medycynie i kosmetologii.

– Uchwała została przyjęta w celu zapobieżenia wpływowi produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, w tym toreb na zakupy, na środowisko i na zdrowie człowieka; zmniejszenie tego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka oraz zachęcanie do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i materiałami. Regulacja pozwoli na ograniczenie używania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na terenie miasta Wałbrzycha oraz będzie stanowić przykład dla pozostałych samorządów do wprowadzenia podobnych zmian. Walka z zaśmiecaniem to wspólne zadanie właściwych organów, producentów i konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że organy publiczne powinny stanowić wzór postępowania w tym względzie. Należy zwrócić uwagę, że istotnym problemem dla środowiska oraz zdrowia są wszechobecne w życiu codziennym wyroby z tworzyw sztucznych. Produkty takie mają krótkotrwałe zastosowanie, które nie przewiduje ich ponownego użycia ani opłacalnego recyklingu. Ich stosowanie jest zatem nieefektywne. Dążąc do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, należy uporać się z problemem, jakim jest generowanie coraz większych ilości odpadów tworzyw sztucznych oraz przedostawanie się odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska – komentowała Maria Anna Romańska, przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Wyświetlono: 2348

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej