Wiadomości

MG: Technologie jądrowe wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu

31.05.2010
MG: Technologie jądrowe wymagają wysoko wykwalifikowanego personelu

Rola kształcenia i rozwoju kompetencji kadr dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w Polsce były głównym tematem międzynarodowego seminarium „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo a zasoby ludzkie”, zorganizowanego 27 maja br. przez Ministerstwo Gospodarki i Politechnikę Warszawską. W inauguracji spotkania udział wziął wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Wicepremier podkreślił, że w realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej bardzo ważne będzie korzystanie z wiedzy krajów oraz instytucji, które z sukcesem zrealizowały już podobne przedsięwzięcia. - Wdrażając energetykę jądrową w Polsce będziemy odwoływać się do najlepszych światowych doświadczeń - powiedział. – Chcemy wybrać rozwiązania sprawdzone w praktyce, które dają gwarancję sprawnego wdrożenia i bezpiecznej eksploatacji - dodał.
Jak poinformował, w MG trwają obecnie prace nad regulacjami, które będą stanowić bazę prawną dla funkcjonowania sektora jądrowego w Polsce. Nowe przepisy uregulują takie obszary, jak proces inwestycyjny, gospodarka wypalonym paliwem, likwidacja obiektów jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem czy bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. – Równolegle działania prowadzi inwestor, który zapoznaje się z dostępnymi na rynku technologiami i najlepszymi rozwiązaniami – powiedział minister gospodarki.
W opinii Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanny Trojanowskiej, decyzja o wdrożeniu w Polsce energetyki jądrowej wiąże się z koniecznością zapewnienia spójności i trwałości jej rozwoju oraz przyjęciem odpowiedzialności za ryzyka związane z tą technologią. - Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej to jedno z ważniejszych dziś zadań administracji rządowej – podkreśliła.
Dla osiągnięcia wysokich standardów w tej dziedzinie Polska współpracuje z takimi organizacjami, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz Agencja Energii Jądrowej. - Tak gigantyczne przedsięwzięcie nie może być zrealizowane bez wsparcia instytucji międzynarodowych, które dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie – wyjaśniła.
Minister Trojanowska zwróciła uwagę, że zaawansowane technologie, wykorzystywane w energetyce jądrowej, wymagają zapewnienia wysoko wykwalifikowanego personelu. – Kształceniu kadr musi towarzyszyć głębokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi pracujących i mieszkających w pobliżu obiektów jądrowych – powiedziała. Program edukacyjny oraz działania poświęcone rozwojowi zaplecza naukowo-badawczego dla polskiego sektora atomowego zostały zaplanowane w I etapie Ramowego harmonogramu działań dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce.
Jak zaznaczył prof. Włodzimierz Kurnik, Politechnika Warszawska jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadziła do swojego programu specjalność energetyka jądrowa. Obecnie wznowiono kształcenie w tym kierunku. - Realizacja programu jądrowego stanowi szansę dla uczelni wyższych na zrealizowanie zaawansowanych badań naukowych oraz okazję do rozwoju systemu nauczania – powiedział rektor Politechniki Warszawskiej.
Wsparcie w realizacji Programu zaoferowali także przedstawiciele firm zagranicznych: Anne Lauvergeon - prezes zarządu Areva, Gerard Wolf - wiceprezydent Electricite de France, Daniel Roderick - wiceprezes GE Hitachi Nuclear Energy oraz Fernando Noredo - wiceprezes Westinghouse.

Wyświetlono: 977

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej