Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Maleje liczba konserwantów dozwolonych do użycia w produktach kosmetycznych

29.06.2016
Maleje liczba konserwantów dozwolonych do użycia w produktach kosmetycznych

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego poinformowało o decyzji UE dotyczącej stosowania metyloizotiazolinonu w produktach kosmetycznych.

Z informacji przedstawianych przez PSPKiD dowiadujemy się, że na forum unijnym zapadła decyzja dotycząca wprowadzenia zakazu stosowania metyloizotiazolinonu (MIT) w produktach niespłukiwanych. Rozwiązania prawne przewidują zaledwie sześciomiesięczny okres przejściowy na wprowadzenie do obrotu i udostępnienie na rynku produktów kosmetycznych zgodnych z rozporządzeniem. Tym samym, w zależności od tempa dalszych prac legislacyjnych, zakaz może zacząć obowiązywać nawet od lutego 2017 r. Oznacza to, że systematycznie kurczące się portfolio konserwantów dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych stanowi nie lada wyzwanie dla branży kosmetycznej.

Wprawdzie rozwiązania przewidują możliwość dalszego stosowania MIT w produktach spłukiwanych w maksymalnym stężeniu w produkcie gotowym 100 ppm, niemniej w opinii stowarzyszenia ograniczenia w tej grupie produktowej wydają się kwestią czasu.

Trwające konsultacje publiczne dotyczące stosowania mit w produktach spłukiwanych przewidują bowiem: ograniczenie stężenia do 15 ppm; wprowadzenie dodatkowego oznakowania na opakowaniu o treści „Zawiera Metyloizotiazolinon”; sześciomiesięczny okres przejściowy na wprowadzenie do obrotu produktów zgodnych z przepisami rozporządzenia oraz dziewięciomiesięczny okres przejściowy na wycofanie z rynku produktów niezgodnych z przepisami rozporządzenia.

- Dyskusje na forum unijnym nadal trwają, wydaje się jednak, że pomimo ogromnego zaangażowania branży kosmetycznej w ramach obrony tego składnika, los MIT został przesądzony – przekonuje Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Wyświetlono: 1605

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej