Wiadomości

MAEA bada infrastrukturę jądrową w Polsce

30.04.2010
MAEA bada infrastrukturę jądrową w Polsce

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia w Polsce Zintegrowanej Misji Przeglądu Infrastruktury (INIR), która oceni stan prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej.

W dniach 27-29 kwietnia br. spotkali się w Ministerstwie Gospodarki z przedstawicielami 23 instytucji zaangażowanych we wdrażanie energetyki jądrowej w naszym kraju.
Celem Zintegrowanej Misji Przeglądu Infrastruktury (Integrated Nuclear Infrastructure Review) będzie ocena stanu przygotowań zaplecza instytucjonalno-organizacyjnego dla wdrożenia, eksploatacji i likwidacji przemysłowych obiektów jądrowych. Misja MAEA pomoże sformułować wnioski i rekomendacje dla kolejnych faz Programu. Jej przeprowadzenie zaplanowano na 2011 r.

Fot Ministerstwo Gospodarki

Przedstawiciele Agencji spotkali się z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanną Trojanowską, która zaprezentowała założenia polskiego programu jądrowego i obecny stan przygotowań do uruchomienia w 2020 r. pierwszej elektrowni atomowej.
Mieli również okazję zapoznać się z sytuacją i działaniami zaangażowanych w to przedsięwzięcie 23 instytucji: jednostkami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, firmami energetycznymi.
W procesie wdrażania energetyki jądrowej Polska kieruje się koncepcją kamieni milowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (Milestones in the Development of a National Infastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1). Składa się ona z trzech głównych faz:

  • przygotowanie decyzji o uruchomieniu programu energetyki jądrowej,
  • przygotowanie budowy elektrowni jądrowych po podjęciu decyzji politycznej,
  • działania dotyczące realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej.
Wyświetlono: 875

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej