Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Lotos z zadowoleniem zamknął trzeci kwartał

31.10.2019

Rozpoczęcie rozruchu kluczowych instalacji Projektu EFRA to najważniejsze wydarzenie w Grupie Lotos w trzecim kwartale tego roku. Optymistyczne dla Grupy są także wyniki finansowe. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 7,88 mld zł, co było wynikiem o 2,8% lepszym niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos w trzecim kwartale tego roku największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12% kw./kw.), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6% kw./kw.) oraz wyższy średniokwartalny kurs dolara.

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w trzecim kwartale roku na poziomie 103%. Rafineria pracowała w tym czasie stabilnie, osiągając przerób rzędu 2,7 mln ton ropy naftowej. O 8% zwiększyła się sprzedaż segmentu produkcji i handlu, która wyniosła prawie 3,1 mln ton produktów. Największe wzrosty odnotowano dla paliwa lotniczego (+17,2%), benzyn (+16%) oraz olejów napędowych (+12,4%).

W trzecim kwartale 2019 r. prowadzono prace w ramach Projektu EFRA, będącego kluczowym programem inwestycyjnym Lotosu. Rozpoczął się proces rozruchowy (technologiczny) instalacji. We wrześniu nastąpiło wprowadzenie wsadu do instalacji Opóźnionego Koksowania i rozpoczęcie pracy ze stopniowym zwiększaniem obciążenia. Otrzymano pierwsze pełnowartościowe produkty: benzynę surową oraz LCGO (średnia frakcja destylatów z procesu koksowania) i HCGO (ciężka frakcja destylatów z procesów koksowania). Dwa ostatnie trafiają do dalszego przerobu w kierunku paliw na instalacjach rafineryjnych. Rozpoczęto również ekspedycję samochodową koksu naftowego.

Grupa Lotos na bieżąco monitoruje prognozowany poziom marż dla poszczególnych produktów rafineryjnych i jego wpływ na przyszłą rentowność oraz inkrementalną marżę rafineryjną po ukończeniu Projektu EFRA. Spółka szacuje, że ta dodatkowa marża będzie się kształtować pomiędzy ok. 2 a 4,5 dol/bbl. Powyższy przedział wartości jest wypadkową najczęstszych scenariuszy przedstawianych przez analityków sektora rafineryjnego i instytucje branżowe. Może on ulegać zmianom w następstwie wahań otoczenia makroekonomicznego, a także w wyniku różnej dostępności operacyjnej instalacji wchodzących w skład Projektu EFRA.

Wyświetlono: 607

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej