Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Lotos stawia kolejny krok na drodze Projektu EFRA

05.11.2018

Zgodnie z projektem aneksu, osiągnięcie gotowości do uruchamiania (RFSU) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) ma nastąpić do 31 maja 2019 r. Szacuje się też, iż pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji Projektu EFRA pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych za czwarty kwartał 2019 roku.

Pod koniec października br. uzgodniono treść projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, tj. instalacji produkcji wodoru (HGU), instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT) oraz instalacji DCU. Oprócz nowych terminów potwierdzono, że pierwotnie założony budżet – opiewający na kwotę 1,26 mld zł – pozostaje bez zmian. Co ważne, aneks zostanie podpisany dopiero po uzyskaniu niezbędnych zgód konsorcjum ośmiu instytucji finansujących inwestycję.

Na 30 września 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 96,3%. W trzecim kwartale tego roku kontynuowano prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów, również w zakresie instalacji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej. Dla dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA, tj. instalacji HGU i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU) prowadzono prace rozruchowe. Instalacja HVDU, po przeprowadzeniu gwarancyjnego ruchu testowego, została przekazana do eksploatacji i pracuje z obciążeniem, dostosowanym do bieżących potrzeb rafinerii.

W fazie prób i testów znalazły się instalacja HGU, zbiorniki półproduktowe instalacji DCU oraz kolejne rurociągi międzyobiektowe. Natomiast do użytkowania przekazano instalację HVDU, instalacje odzysku siarki (SRU II), striper wód kwaśnych (SWS II), instalację regeneracji aminy (ARU II) i mycia LPG, zmodernizowaną instalację hydroodsiarczania olejów napędowych HDS, rurociąg gazu ziemnego (cześć podziemną i naziemną), nową stację kondensatu (nr 7) oraz zmodernizowaną podstację elektroenergetyczną (P2/4).

Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii. Jest naturalnym zakończeniem technologicznego łańcucha przerobu ropy naftowej powstałego w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji tej inwestycji Grupa Lotos zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży rafineryjnej o ok. 2 dolary na baryłkę. Zgodnie z założeniami, dzięki nowym instalacjom produkcyjnym rafineria w Gdańsku wytworzy dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu.

Wyświetlono: 443

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej