Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

Lotos opracował asfalt modyfikowany z dodatkiem kauczuku

15.06.2013

Grupa Lotos, jako pierwsza w kraju, wyprodukowała asfalt modyfikowany z dodatkiem kauczuku pochodzącego ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona w gdańskiej rafinerii technologia produkcji „gumowego asfaltu” pozwala na szerokie zastosowanie go przy budowie warstw ścieralnych nawierzchni dróg.

Badania laboratoryjne potwierdziły, że nowy asfalt wyraźnie wydłuża żywotność nawierzchni i może stać się zamiennikiem dla asfaltów modyfikowanych polimerami. Do wyprodukowania nawierzchni asfaltowej modyfikowanej kauczukiem o długości 1 km, szerokości 6 m i grubości 4 cm, potrzeba niemal 400 opon samochodowych.

Skąd w ogóle pomysł związany ze stworzeniem takiego produktu?

Krajowy plan gospodarowania odpadami przewiduje, że większość zużytych opon trafi do odzysku, co w praktyce oznacza ich spalanie w cementowniach. Inżynierowie Lotosu uznali jednak, że odzyskany kauczuk, tak efektywnie spisujący się w oponach samochodowych narażonych na duże obciążenia, siły tarcia i warunki atmosferyczne, można ponownie wykorzystać w budowie trwałych nawierzchni asfaltowych. Po raz pierwszy innowacyjny wyrób został użyty przez firmę Skanska podczas remontu odcinka drogi krajowej nr 92 koło Kłodawy.

– Grupie Lotos udało się stworzyć lepiszcze niemal idealne. Jest ono odporne na starzenie, ma rozszerzony zakres lepko-sprężysty, podwyższoną konsystencję (lepkość) w wysokiej temperaturze użytkowej oraz wysoką elastyczność w temperaturze niskiej. Dzięki temu w niskiej temperaturze nie pęka, a w wysokiej jest elastyczne - ocenia Jan Król z Politechniki Warszawskiej. – Do tej pory produkcja lepiszczy gumowo-asfaltowych wymagała skomplikowanych urządzeń, co ograniczało zastosowanie tej technologii Główną zaletą lepiszcza opracowanego przez Grupę Lotos jest możliwość transportu asfaltu na dalekie odległości. W przypadku asfaltów modyfikowanych gumą istnieje zagrożenie, że granulat asfaltowy będzie się segregował. Lotos opracował jednak technologię, w której ten problem został wyeliminowany – dodaje Jan Król.

– Asfalty modyfikowane gumą są popularne w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Dlatego kilka lat temu rozpoczęliśmy badania mające na celu opracowanie lepiszcza asfaltowego z dodatkiem gumy, produkowanego w rafinerii. Chcieliśmy stworzyć odpowiednik stosowanego dziś asfaltu modyfikowanego polimerami, klasyfikowanego wg normy EN 14023. Nowy produkt nie stwarza trudności w transporcie i magazynowaniu, a w zastosowaniach drogowych ma parametry użytkowe nie gorsze niż asfalt modyfikowany polimerami – komentuje Agnieszka Kędzierska, specjalista ds. technologii nawierzchni asfaltowych w spółce Lotos Asfalt.

Wyświetlono: 6697

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej